(سری دوم اسناد)

بر خلاف دروغهای ولی‌فقیه و رئیس‌جمهور ارتجاع

طبق اسناد سازمان اورژاس در ۸ بهمن چندین بیمار مبتلا به کرونا در تهران که در سفارت چین کار میکردند

 و حداقل یکی از آنها از چین برگشته بودند در بیمارستان مسیح دانشور بستری شدند

رحمانی فضلی وزیر کشور روحانی در ۱۲ بهمن گفت: فعلاً هیچ موردی از کرونا در ایران نداریم

خامنه ای در ۱۳ اسفند گفت: ما مسئولینمان با صفا و صداقت از روز اول با شفافیت خبر رسانی کردند

روحانی در ۲۸ اسفند گفت: ما ۳۰ بهمن فهمیدیم که کرونا آمده و بعد هم به مردم اعلام شد ما یک روز تاخیر نکردیم

سری دوم اسناد