خبرگزاری اچ ال ان بلژیک:‌ «ایران به شدت از ویروس کرونا آسیب دیده است، اما آمار رسمی بر خلاف واقع است».

بر اساس سرویس های اطلاعاتی غربی، آمار مرگ و میر در ایران ۴ الی ۵ برابر آمار رسمی است. اسناد داخلی نشان میدهد رژیم ایران مدت ها بیماری را مخفی کرده است. بنابراین بسیاری از ایرانیان کشور را ترک کرده اند و ویروس را حداقل به ۱۰ کشور دیگر منتشر کرده اند.

بر اساس اطلاعات کسب شده توسط روزنامه د ولت آلمان از منابع اطلاعاتی غربی، میزان مرگ و میر در ایران بالای ۱۰۰۰۰ نفر است در حدود ۱۰ روز پیش، در حالی که رژیم آمار ۲۰۰۰ نفر را ارائه میکرد. اپوزیسیون ایران، که اطلاعات را از بیمارستان ها و مراکز درمانی و دکترها جمع آوری میکند، مدعی است بیش از ۱۶۰۰۰ نفر بر اثر کرونا فوت کرده اند.
حالا بسیار روشن است که رژیم ایران به صورت فعال ابعاد بحران در ایران را مخفی کرده اند. دولت مدعی است که اولین مورد کرونا در ۱۸ فوریه گزارش شده است، درحالی که گزارشات مرکز اورژانس نشان میدهد اولین موارد در اواخر ژانویه مشاهده شده است. دی ولت این مدارک را دیده است. با این وجود سه هفته زمان به هدر رفت و رژیم هیچ کاری در این مدت ارزشمند نکرد.
مقامات بیمارستان میگویند که سپاه پاسداران دستور به مخفی کردن آمار رسمی داده است. متوفیین کووید ۱۹ تحت امراض ایست قلبی و مشکل نتفسی رده بندی میشوند.
اپوزیسیون بر این باور است که آمار رژیم نشان دهنده بی کفایتی، ناتوانی و بی مدیریتی سیستم است. انتقادات گسترده ای به رژیم درخصوص هزینه فراوان در جنگ داخلی سوریه و حمایت از گروه های تروریستی و شبه نظامی به جای استفاده از منابع ملی برای مبارزه با کرونا وجود دارد.

مخفی کاری رژیم ایران نه تنها یک خطر جانی برای ایرانیان، بلکه برای دیگر کشورهاست. به نقل از دی ولت ۵۰۰۰۰ ایرانی کشور را به مقاصد آسیای دور، اروپا، کانادا در دو هفته آخر مارس ترک کرده اند. ۱۰۰۰ نفر به آلمان، ۹۰۰ نفر بریتانیا و بقیه به اسپانیا و فرانسه رفته اند.
در هفته های اخیر، اطلاعات غربی شاهد افزایش چشمگیر تعداد بیماران خروجی از فرودگاه بین المللی تهران بوده اند. مشخص نیست که آیا این یک سیاست رژیم بوده باشد. شاید، بسیاری از ایرانیان تنها نگران بی کفایتی رژیم در مدیریت بحران بوده اند.
با این وجود ایران مقرارات را از هفته آینده کاهش میدهد.