پیام آقای فیل گلندنینگ رئیس سازمان ادموند رایس سنتر استرالیا در همبستگی با مردم ایران در رابطه با بیماری کووید- 19

 

 

من بسیار خوشحالم که امروز این فرصت را داشته باشم که بتوانم همبستگی و حمایت  خودرا از مردم ایران اعلام کنم که مجددا درمقابل یک آزمایش بزرگ دیگر قرار گرفته اند، کوید- 19. ما می دانیم که شما متحمل مشکلات هستید و می دانیم که دکتران و پرستاران شجاع شما در معرض خطر برای نجات جان مردم ایران می باشند.
ما همچنین می دانیم که رژیم ایران از ابتدا به دنیا حقیقت را در مورد واقعیت کوید- 19 نگفت. این یک نگرانی جدی نه تنها برای شهروندان ایرانی بلکه برای همه مردم دنیا است. واقعیتی که در ایران درحال بوقوع پیوستن است، باید گفته شود، تا منابع موجود در دنیا بتوانند به ایران رفته تا اطمینان حاصل شود که مردم ایران بیش از این از سوی رژیم دیکتاتوری حاکم متحمل سختی نمی شوند.
همزمان که رژیم ایران از گفتن حقیقت به دنیا راست نمی گوید؛ اما جهان از نزدیک ایران را زیر نظر دارد. سازمان بهداشت جهانی، کمیسیاری عالی پناهندگی سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، همه این ارگانها و شخصیت ها نگرانی خود را در مورد حفاظت و تحت نظر داشتن مردم ایران ابزار داشته اند. غذا و مواد خوراکی باید به دست مردم برسد. وسائل و تجهیزات پزشکی باید در دسترس پرستارها و دکترها قرار بگیرد، که منتظرانه به آن نیازمندند.
مردم ایران، برای سالیان زیادی و بیش از حد متحمل ستم شده اند و اکنون کووید- 19 به عنوان یک ابزار سرکوب نیز به آن افزوده شده است.
این مسئله دو نکته مهم را نشان می دهد. اول اینکه رژیم قادر نیست و نمی تواند که وظیفه حفاظت و مراقبت از مردم را انجام بدهد و دوم بیانگر شجاعت و ایستادگی مردم ایران است که برخلاف ممانعت های و بی تفاوتی حکومتی، قادر بوده اند که به پا خاسته و به کمک همدیگر بشتابند.
سازمان بهداشت جهانی، سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر درخواست کرده اند که هرچه سریعتر، پرسنل سازمان بهداشت جهانی در ایران مستقر بشوند.
همه زندانیان سیاسی باید هر چه سریعتر و بدون هیچ شرطی آزاد شوند. آنچه که ما درمورد کووید- 19 می دانیم این است که به سرعت بین افرادی که در تماس نزدیک قرار دارند منتقل می شود، بطور خاص در بین افرادی که در بازداشت بسر می برند. بنابراین همه زندانیان سیاسی باید آزاد بشوند.
دکترها و پرستارانی و کسانی که در خط مقدم در ایران قرار دارند، باید مجهز به تجهیزات مناسب شوند و بهمین دلیل سازمان بهداشت جهانی باید در ایران مستقر شود. امروز.
رژیم ایران، واقعا باید قدم جلو گذاشته و به کمک مردم خود بیاید و از آنها حفاظت کند. ما می دانیم که آنها این کار را نکرده اند. آنها باید زندانیان سیاسی را آزاد کنند. آنها باید به سازمان بهداشت جهانی، دسترسی به کشور را اجازه بدهند. و آنها باید، بالاخره آزادی مردم ایران را به آنها برگرداند و اجازه بدهد که مردم حرفشان را بزند و یکمرتبه دیگر به جمع کشورهای متمدن این سیاره ملحق شود. با وجود این رژیم این غیرممکن است. اما آنچه که به من قوت قلب می دهد قدرت و ذکاوت مردم ایران است. آنهایی که وقت به وقت، که در زیر یک دیکتاتوری مطلق، به خیابانها بیایند و به دنیا نشان بدهند که آزادی و حقوق بشر آنها چیزی نیست که بتوان مورد معامله قراربگیرد.
و امروز مسئله بهداشت آنها.
این یک بیماری همه گیر جهانی است و رژیم ایران نباید، بهداشت مردم ایران را به خاک بسپارد.
تبریکات خودم را نثار پرستاران و دکتران و پرسنل پزشکی ایران می کنم. تبریک من به مردم ایران بخاطر قدرت و ایستادگی شان و امید من این است که یک روز که این مسئله به پایان برسد، که مطمئنم که به پایان خواهد رسید. این بیماری همّه‌گیر تمام خواهد شد. و ما در کنار هم می آئیم و به عنوان انسانهای دموکراتیک و آزادی دوست در کنار هم در تهران، در شیراز، در اصفهان و در سرتاسر ایران قادر خواهیم بود که تولد یک روز نو را در ایران با هم جشن بگیریم. بهترین آرزوهایم برای شماها

سازمان آدموند رایس سنتر استرالیا، مرکزی است که: برای استقرار عدالت اجتماعی، در دفاع از رعایت حفاظت از محیط  زیست بطور خاص بومیانی که در جزایر اقیانوسه زندگی می کنند و مهمترین هدف آنها  حمایت و کمک به پناهندگان و پناهجویان است. سازمان آدموند رایس سنتر در بیش از ۲۵ کشور در جهان شعبات و نمایندگی دارد و بعلاوه دارای رتبه مشورتی در سازمان ملل می باشد. آقای فیل گلندنینگ در سال ۲۰۱۸ بعنوان یکی از مردان سال استرالیا برگزیده شد. ایشان بعلاوه رئیس شورای پناهندگی استرالیا نیز می باشد.