ضرورت و فوریت بازگشت قطعنامه های شورای امنیت، توقف کامل غنی سازی و بازرسی های هر زمان، هر کجا

صالحی رییس سازمان انرژی اتمی رژیم آخوندی طی مصاحبه ای اذعان کرد: «انجام فعالیت‌های هسته‌ای و نیز تحقیق و توسعه در زمینه چرخه سوخت هسته‌ای به‌ویژه تبدیل و غنی‌سازی اورانیوم (شامل تولید و ذخیره‌سازی) بدون هر محدودیتی در حال انجام است»، «میزان تولید و ذخیره اورانیوم غنی‌شده در حال حاضر به اندازه قبل از برجام است»، «ذخیره‌سازی آب‌سنگین بدون هیچ محدودیتی در حال انجام است» و «مراحل ساخت رآکتور تحقیقاتی آب‌سنگین اراک (طراحی جدید) در همکاری با طرف‌های خارجی و تجهیزات مربوطه در حال پیشرفت است».

وی همچنین اعتراف کرد، «علی‌رغم برجام، بسیاری از فعالیت‌های تحقیقاتی همچنان ادامه داشته است (مانند تحقیقات بر روی ماشین‌های سانتریفیوژ با کیفیت و کارایی بالا) . ترکیبی منطقی از ارتقای کیفیت و افزایش کمیت موردنظر است... مانند استفاده از ماشین‌های سانتریفیوژ جدید و در کنار آن، افزایش ماشین‌های در حال کار از نوع قدیمی».

در حالیکه رژیم آخوندی با ممانعت از بازرسی آژانس نه تنها توافق اتمی بلکه NPT را نیز نقض میکند، صالحی از «بازنگری در اجرای پروتکل الحاقی و نیز NPT» خبر داد و آژانس را به جاسوسی متهم کرد و گفت: «آژانس نباید ابزار مکمل سرویس‌های جاسوسی کشورها باشد و بخواهد از طریق راستی‌آزمایی اینگونه اطلاعات، بر اقدامات جاسوسی، صحه بگذارد». ماه گذشته مدیر کل آژانس گفت رژیم از دسترسی بازرسانش ممانعت کرد و «اطلاعاتی را که میخواستیم در اختیار ما نگذاشتند... به ما اجازه ندادند ... تا آنجا که به من برمیگردد نیازمند گامی از جانب ماست. معنای آن این است که ایران دارد مانع این میشود که آژانس بتواند کارش را بکند».

اظهارات صالحی بخوبی نشان میدهد رژیم آخوندی هیچگاه از پروژه مخفی دستیابی به سلاح هسته ای دست برنداشته و به پنهانکاری و ارائه اطلاعات دروغ و گمراه کننده ادامه میدهد و با سوء استفاده از بحران جهانی کرونا فعالیتهای غیر قانونی اتمی اش را تشدید کرده است. در شرایطی که بیش از ۲۰هزار تن از مردم ایران تا کنون در اثر کرونا جان باخته اند خامنه ای و روحانی بجای تامین هزینه زندگی مردم محروم برای اینکه در قرنطینه بمانند، آنها را به سرکار برمیگردانند و در حقیقت روانه قربانگاه کرونا میکنند و سرمایه های کشور را در چاه ویل پروژه های اتمی و موشکی و جنگ افروزی خارجی میریزند.

بازگشت قطعنامه های شش گانه شورای امنیت ملل متحد، توقف کامل غنی سازی و تعطیل همه سایتهای اتمی و بازرسی های هر زمان، هر کجا برای ممانعت از دست یابی فاشیسم دینی حاکم برایران به بمب اتمی ضروری و فوری است. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران پس از امضای توافق اتمی، در ۱۴ ژوییه ۲۰۱۵ تصریح کرد، دور زدن شش قطعنامه شورای امنیت راه فریبکاری ملایان و دستیابی آنها به بمب اتمی را نمی بندد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۹فروردین ۱۳۹۹ (۷ آوریل ۲۰۲۰)