وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی تصریح کرد رژیم ایران پولی را که باید در بحران کرونا برای مردم ایران هزینه کند برای عواملش در عراق و لبنان هزینه میکند.

وی گفت: در رابطه با ایران، ما در یک حفره بزرگ بودیم، دولت قبلی آمریکا انبوهی پول به این رژیم داد. ما فعالیت چشمگیری کردیم تا این رژیم را از منابعی که برای ادامه فعالیتهای تروریستی نیاز دارد، محروم کنیم. حزب الله امروز دلارهای کمتری در اختیار دارد تا وارد فعالیتهای مخرب شود . زمانی که یک بحران بهداشتی وجود دارد، رژیم ایران تسلیحات به عراق می فرستد و حزب الله را تأمین مالی می کند. رژیم ایران در این بحران، از این کارها دست برنداشته است. این امر برای مردم لبنان، سوریه و عراق و به ویژه برای مردم ایران باعث تأسف است. امیدواریم مردم ایران روزی رژیمی داشته باشند که چنین دیدگاهی نداشته باشد. ما به تغییری که مردم ایران خواستار آن هستند، احترام می گذاریم. زمانی که آنها این کار را بکنند، عالی خواهد بود. به این ترتیب تهدید اتمی رژیم ایران برای همیشه فروکش خواهد کرد.