پاسخ رئیس جمهور ولایت به ‌«دولت حزب‌اللهی» خامنه ای: ما که دولت غیر منتخب که نداریم! منبع مشروعیت همه ما، هم مجلس و هم دولت رأی است!.

آخوند روحانی: «ما که دولت غیرمنتخب که نداریم دولت ما منتخب مردم هست! مجلس شورای اسلامی هم منتخب مردم هست پس منبع مشروعیت ما یک جا هست و آن رأی مردم هست آرای مردم هست این مردم هستند که برای یک دوره محدودی در اختیار افراد می گذارند. قدرت را قدرت که مال خودشان هست در اختیار آن افراد قرار می‌دهند و از آنها می‌خواهند در چارچوب قانون اساسی و در چارچوب تعهد و قولی که آنها نسبت به مردم دادند و قسمی که یاد می‌کنند ادا بکنند پس در اینجا هیچ تفاوتی بین دولت و مجلس نیست در مجلس آینده که هفته آینده کار خودش را که آغاز می‌کند و شروع می‌کند ما انشاءالله همکاری نزدیک تری را آرزو می‌کنیم! این‌که حالا این مجلس کدام جناح است این دولت از کدام جناح است اینها فرعیات مسأله هست این ها مسأله خیلی مهمی نیست».