آخوند روحانی: ما هیچ مشکلی درباره بودجه سال ۹۹ نخواهیم داشت.

آخوند روحانی ۳۱ اردیبهشت ۹۹: ما در هفته گذشته مصوبات بسیار خوبی در شورای عالی همآهنگ سه قوه داشتیم تصویب کردیم خدمت رهبری فرستادیم ایشان تأیید کردند ما مشکلی برای اجرای بودجه امسال نخواهیم داشت!! تا پایان سال و همه پیش‌بینی‌ها را کرده‌ایم و به‌زودی مردم شاهد انتشار اوراق خزانه خواهند بود که در بازار سرمایه مردم مشاهده خواهند کرد که این اوراق اوراق بدون ریسکی برای مردم خواهد بود. سال مشکلی داریم، سال سختی داریم، اما درعین‌حال آنچه گفته می‌شود در برخی از فضاها نادرست است! ما ارز لازم برای تأمین کالاهای اساسی در اختیار داریم خریدهای لازم برای کالاهای اساسی انجام شده و انجام خواهد شد، مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت. حتی ما در روز گذشته بحث مفصلی کردیم برای صادرات غیرنفتی ما شرایط صادرات غیرنفتی ما مطلوب هست.