وزارت خارجه آمریکا روز اول خرداد در توئیتر خود نوشت: رژیم ایران بادروغ گفتن درباره اولین مورد ابتلای کرونا که طبق گزارش ها از اوایل آذر ۹۸ وارد ایران شده بود، مردم خود را نادیده گرفت.

این گزارش می افزاید:‌ «رژیم آمار کشته شدگان را دستکاری و کادرهای پزشکی که حقیقت را در مورد افزایش سرعت تعداد جان باختگان فاش کرده اند،مورد آزار و اذیت قرار داده است.
در گلستان، عبدالرضا فاضل، یکی از مقامهای ارشد بهداشت، گفت ۲۳۰ نفر تا تاریخ ۱۴ فروردین جان باختند، در حالی که دولت فقط ۱۰ مورد را ثبت کرده بود
در خراسان، رئیس دانشکده علوم پزشکی گفت: در کل ۶۰۰ نفر بین ۳۰ بهمن۹۸ و ۱۶ فروردین ۹۹ جان باختند در صورتیکه آمار دولت تا ۳فروردین ۴۲ نفر بود».