دروغ‌درمانی وقیحانه آخوند شیاد روحانی در تلویزیون آخوند ۱۱ خرداد ۹۹

ما در مقابله با کرونا از ۱۰۰ روز عبور کردیم و این بسیار مهم بود در شرایط بسیار سختی که مردم ما می بینند در کشورهایی که حتی از لحاظ مالی و از لحاظ اقتصادی، حتی از لحاظ پزشکی و علمی پیشرفته هستند، در طول این مدت با چه مشکلات بزرگی در برابر این ویروس مواجه شدند. الحمدالله امروز ما شرایط قابل قبولی را مشاهده می‌کنیم. حتی به نظر من شرایط ما شکننده هم نیست.