سناتور تام کاتن، عضو کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در باره ضروت تحریم و فشار حداکثری علیه رژیم آخوندی به تلویزیون فاکس نیوز گفت، رژیم ایران کماکان به فعالیتهای تجاوزگرانه و تروریستی اش ادامه می دهد.

در مقابل کارزار فشار حداکثری رییس جمهور علیه این رژیم همچنان مؤثر بوده است. اقتصاد ایران در بدترین وضعیت خود در دهه‌های اخیر است، آنها همچنین درگیر پاندمی کرونا هستند و بخوبی می‌دانند که زمان به نفع آنها پیش نمی‌رود.
سناتور تام کاتن افزود «ما در حال گذار بسوی جنگی بزرگ در پاییز آینده، که بیشتر شبیه جنگ تانکهاست، هستیم تا مطمئن شویم تحریم تسلیحاتی از روی رژیم ایران برداشته نمی‌شود».
سناتور تام کاتن افزود: در ایران، هنگامیکه مردم علیه این رژیم دیکتاتوری اعتراض و تظاهرات می کنند، تا سرحد مرگ در خیابانها مورد ضرب و شتم قرار می گیرند، یا به زندانهای مخفی برده می شوند و دیگر اثری از آنها بدست نمی آید.