فعالیت کانون های شورشی در شهرهای ایران


شعار نویسی و نصب عکس و تراکت در شهرهای میهن برای شکستن جو اختناق

کانون شورشی ۸۸۰ – کرج
‌مسعود رجوی: مجاهدین هر جا که باشند از سرنگونی دست برنمیدارند.

‌مریم رجوی: اگر ایستادگی کنید جهان با شما و در کنار شما خواهد ایستاد.

هشتپر (گیلان)- کانون شورشی

شیر همیشه بیدار رسیده وقت دیدار.

تهران – کانون شورشی

مسعود رجوی: مردم دلیر فریاد اعتراض و قیام را هر چه بالاتر ببرید – زنده باد رجوی زنده، باد دمکراسی

حق گرفتنی است باید برشورید- مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه‌ای

مسعود رجوی: ولایت فقیه و سپاه پاسداران ظلمت گرگ کاغذی هستند. مرگ بر سپاهی و بسیجی / باید برشورید و حق را از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون کشید – مرگ بر آخوند

هشتپر (گیلان) – کانون شورشی

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

بوشهر  – کانون شورشی

مرگ بر خامنه‌ای / درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای.

مسعود رجوی: به راستی که از خون جوانان وطن لاله دمیده.

کرج – کانون شورشی۸۸۰

‌مسعود رجوی: مجاهدین هر جا که باشند از سرنگونی دست برنمیدارند.

‌مریم رجوی: اگر ایستادگی کنید جهان با شما و در کنار شما خواهد ایستاد.

هشتپر (گیلان)
شیر همیشه بیدار رسیده وقت دیدار.

تهران

مسعود رجوی: مردم دلیر فریاد اعتراض و قیام را هر چه بالاتر ببرید – زنده باد رجوی زنده، باد دمکراسی

حق گرفتنی است باید برشورید- مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه‌ای

مسعود رجوی: ولایت فقیه و سپاه پاسداران ظلمت گرگ کاغذی هستند. مرگ بر سپاهی و بسیجی / باید برشورید و حق را از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون کشید – مرگ بر آخوند

هشتپر (گیلان)

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

بوشهر

مرگ بر خامنه‌ای / درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای.

مسعود رجوی: به راستی که از خون جوانان وطن لاله دمیده.

کرج –کانون شورشی۸۸۰
‌مسعود رجوی: مجاهدین هر جا که باشند از سرنگونی دست برنمیدارند.

‌مریم رجوی: اگر ایستادگی کنید جهان با شما و در کنار شما خواهد ایستاد.

هشتپر (گیلان)

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی