خامنه ای روز شنبه در سخنرانی ویدیویی خود برای سرکردگان دستگاه قضائی، موضوعات مهمی در بحران‌های لاعلاج در نظام ورشکسته ولایت اش اذعان کرد.

خامنه ای در این سخنرانی به فضیحت جنگ گرگها برسر جانشینی در دادگاه طبری و قتل منصوری و تلاش ناشیانه  برای لاپوشانی بازی «چند وجهی» اشاره کرد و گفت:حرکت مبارزه با فساد که اکنون در قوه قضاییه به‌خوبی مشاهده می‌شود. از دوره صادق لاریجانی آغاز شد و اینها نباید از نظر دور باشد.
خامنه ای در ادامه به بحران دررأس نظام و شبکه های درهم تنیده فساد اقرار کرد و گفت: بعضی ممکن است از وضع موجود منتفع باشند و نخواهند این وضع تغییر پیدا بکند البته در بیرون دستگاه قضایی هم شبکه در هم تنیده مجرم و مفسد و اینها هست.

تلویزیون حکومتی گفت:‌ «خامنه ای با گلایه از اهانت و ظلم به برخی بزرگان پاکدست قبلی قوه قضاییه در جریان قضاوتها و اظهارنظرهایی که در خصوص دادگاه اخیر شده افزودند: خطاب من در این موضوع مردم و جوانان مؤمن است که مراقب باشند تعدی نکنند و به افراد معاند که به‌دنبال گرفتن انتقام از مواضع انقلابی و محکم قاطع فلان شخصیت هستند، کاری ندارم.
خامنه ای تأکید کرد: حرکت مبارزه با فساد که اکنون در قوه قضاییه به‌خوبی مشاهده می‌شود و خود را نشان داده است، از دوره آقای آملی لاریجانی آغاز شد و ایشان هم در داخل و هم در بیرون از قوه شروع کننده آن بودند و اینها نباید از نظر دور باشد.

خامنه ای:«فساد مالی انصافاً گرفتاری بزرگی ست یک ویروس خطرناکی ست مثل همین ویروس کرونا و مثل ویروس کرونا واگیردار هم هست به‌شدت واگیردار و مسّری ست یعنی فساد در یک جا سریع و شدید سرایت می‌کند به جاهای مختلف یعنی یک مفسد فقط خودش مفسد باقی نمی‌ماند دیگران را هم به دلایل مختلفی به فساد سوق می‌دهد و اتفاقاً هم در ویروس کرونا دست دست ناآلوده دست آلوده و ناپاک مایه انتقال ویروس هست در فساد هم دستهای آلوده و ناپاک موجب می‌شوند که فساد منتقل بشود و دست به‌دست بشود منتهی خب در ویروس کرونا این دست را اگر صابون زدیم و شستیم مسأله تمام می‌شود آنجا دیگر آن دست با صابون زدن و شستن تمام نمی‌شود جز قطع شدن چاره‌ای ندارد».
خامنه ای: «تحول کار بسیار دشواری ست گفتن به زبان آسان است که تحول ایجاد کنیم لیکن تحول در عمل خیلی کار مشکلی ست علت هم این است که مقاومتهایی در مقابل تحول هست بعضی مقاومت ها از روی سوء نیت نیست بعضی‌ها حال و حوصله تغییر تغییرات بنیانی را ندارند بعضی‌ها توانش را ندارند بعضی هم ممکن است از وضع موجود منتفع باشند و نخواهند این وضع تغییر پیدا بکند البته در بیرون دستگاه قضایی هم شبکه در هم تنیده مجرم و مفسد و اینها هم هست که اینها هم قهرا مخالف هستند».

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در ۲۴خرداد۹۹ طی اطلاعیه یی با عنوان «جنگ گرگها بر سر جانشینی در داخل رژیم و یک فقره «عملیات پیچیده چندوجهی» دیگر»، درباره نقشه خامنه ای برای حذف آخوند صادق لاریجانی و بالا کشیدن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، اعلام کرد:زیر ضرب تحریم و کرونا جنگ گرگها در درون رژیم بر سر جانشینی بالا می‌گیرد و مهره‌ها و نفرات جدیدی «هزینه» و قربانی می‌شوند که در فرهنگ سپاه و اطلاعات ولایت «عملیات پیچیده چند وجهی» خوانده می‌شود.
در همین جنگ آخوند جلاد ابراهیم رئیسی (کاندید خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶) به اشاره خامنه ای برای از دور خارج کردن آخوند صادق لاریجانی رئیس قبلی قضاییه رژیم و رئیس کنونی مصلحت نظام، به قطع دست راست لاریجانی یعنی اکبر طبری روی آورده است که معاونت اجرایی امپراطوری قضاییه رژیم را به عهده داشت. سناریویی که یادآور محاکمه کرباسچی شهردار تهران در سال ۱۳۷۷ به دستور خامنه ای برای چیدن پر و بال رفسنجانی است.
پاسدار حسن عباسی یکی از سرچماقداران خامنه ای روز ۲۳خرداد پرده را کنار زد و گفت: «در پروژه اکبر طبری ما شخص اکبر طبری را به عنوان یک پدیده مخرب به عنوان یک مفسدی که عادی بوده مطالعه نمی‌کنیم. در محاکمه اکبر طبری حتماً باید آقای آملی لاریجانی بیاید پاسخگو باشد در دستگاه قضایی. ایشان به عنوان یک کسی که شاهد بوده در این ماجرا (باید) بیاید در صندلی متهم بنشیند».