اعتراف پاسدار قالیباف به بحران اقتصادی در ایران و به ستوه ‌آمدن مردم در حاکمیت پلید آخوندها


پاسدار قالیباف رئیس مجلس آخوندی، با اذعان به بحران اقتصادی و به ستوه ‌آمدن مردم در حاکمیت پلید آخوندها گفت: مسکن دغدغه جدی بخش قابل توجهی از مردم است.

وی افزود: ما در شرایطی در مجلس یازدهم کار را شروع کردیم که وضع اقتصادی کشورمان وضع خوبی نیست اجازه بدهید بگویم که مردم خوب ما در حوزه اقتصاد حالشان خوب نیست ما بعضی وقتها بعضی چیزها را می شنویم که‌ ای کاش نشنویم و نبینیم ولی بعضی واقعیت‌های تلخ هست این روزها در رسانه‌ها می‌بینیم که حرف از خلاصه اجاره پشت‌بام گفته می‌شود امروز خلاصه در حوزه مسکن دغدغه جدی بخش قابل توجهی از مردم ما هست
تلویزیون حکومتی