جنگ فزاینده گرگهای نظام ولایت در انقباض دوران پایانی و تصفیه حسابهای روزمره برسر مجاهدین و خطر قیام و سرنگونی

درحالیکه آخوند روحانی روز ۸ تیر ۹۹، بحران سرنگونی را که در سال۹۹ گریبانگیر نظام و کرونای ولایت است، باشرایط امنیتی و لرزه سرنگونی نظام درسال ۶۰ مقایسه می کند و در سخنانش خطاب به سرکردگان قضائیه به ریاست آخوند جلاد رئیسی و هم چنین مجلس انقباضی به ریاست قالیباف گوشزد می کند که در اوضاع فعلی کشور و خطر قیام و مجاهدین، اتحاد و یگانگی همه قوا برای رژیم حتمی و حیاتی است، قضائیه جلادن در خبرگزاری خود به نام میزان به تاریخ ۹ تیر ۹۹ به حسابرسی از وزارت خارجه رژیم«درباره تحرک آزادانه گروههای تروریستی در کشورهای اروپایی» برسر آلبانی و اشرف ۳پرداخته و می نویسد:
در پاسخ به سؤال میزان درباره تحرک آزادانه گروههای تروریستی ضد ایرانی در کشورهای اروپایی و آخرین وضعیت پیگیری این موضوع از سوی وزارت امورخارجه، سخنگوی وزارت خارجه گفت: در حال حاضر این گروهک مسئله مهمی برای ما نیست. اما به اروپایی ها درباره خطرات و عواقب پناه دادن به این گروه هشدار داده ایم».
خبرگزاری قضائیه جلادن اضافه میکند: «روز گذشته نیز حساب رسمی وزارت امور خارجه کشورمان در توئیتر با انتشار پیامی به مناسبت هفته افشا و بازخوانی حقوق بشر آمریکایی نوشت: مجاهدین قطعا یک فرقه ترور هستند. اروپا خانه این موجودیت یاغی و پول مالیات دهندگان آمریکایی تامین کننده قساوت های این گروهک است. خبرگزاری حکومتی میزان ۹تیر۹۹

پیداست که حسابرسی وحشت آلود قضائیه جلادان از وزارت خارجه رژیم عطف به حرفهای خامنه ای در ۱۸ دیماه ۹۸ است که اکنون در شرایط بحرانی رژیم در کرونای ولایت و هراس از قیام و سرنگونی گرگهای ترسان ولایت اورا بیش از پیش به جان هم انداخته است: خامنه ای در ۱۸دی درباره قیام آبان ۹۸ گفت: در میدان مسائل امنیتی، همین قبل از این قضایای چند روز قبل از قضایای آبانماه، این قضایای مربوط به بنزین و این حرفها، در یک کشور اروپایی، یک کشور کوچک اما شریر واقعاٌ خبیث در اروپا، یک عنصر آمریکایی با یک تعداد ایرانی مزدور، وطن فروش، جمع شدند دور هم علیه جمهوری اسلامی بنا کردند برنامه ریزی کردن و نقشه درست کردن. نقشه هم همان چیزی بود که ما چند روز بعدش در قضایای بنزین دیدیم یعنی مردم از حادثه بنزین اوقاتشان تلخ بود یک عده یی از مردم آمدند بیرون به عنوان اعتراض، به مجرد اینکه مردم، یک تعدادی از مردم البته خیلی هم نبودند وارد میدان شدند این فریب خوردگان، این مغرضین، این عمال دشمن همان برنامه را شروع کردند اجرا کردن. یعنی بیان تخریب کنند آتش بزنند آدم بکشند ویران کنند هم مراکز دولتی را هم مراکز مردمی را، جنگ راه بیندازند. این نقشه قبلی بود. البته اینکه میگم چند روز، قبل از این، این چند روز تجدید نقشه بود این کارهایی بود که از قبل کرده بودند افراد را آماده کرده بودند یک عده مزدور را پول داده بودند. این کارها را هم می کنند.هرچه بتوانند انجام می دهند.
تلویزیون حکومتی

از سوی دیگر، در وحشت از اوضاع بحرانی رژیم و خطر قیام باندهای متخاصم حاکمیت بار دیگر برسر پیشنهاد بهشتی و رفسنجانی در مورد سپردن شهرداری تهران به مسعود رجوی به جان هم افتاده اند.
دراین باره جهان نیوز - یکشنبه ۸تیر ۹۹ تحت عنوان خاطره‌ گویی یا خاطره سازی؛ می نویسد: غلامعلی رجایی، مشاور مرحوم هاشمی رفسنجانی در گفتگویی با سایت جماران به ذکر خاطراتی از شهید بهشتی پرداخته که در نوع خود بسیار قابل تامل است. برای نمونه رجایی که در این گفتگو به او عنوان پژوهشگر تاریخ انقلاب لقب داده اند از قول بهشتی گفته است که در برخورد با مسعود رجوی اشتباه کردیم! در مرحله اول باید دید صحت این ادعاها را چه کسی باید تائید کند و آیا جنس این خاطرات از همان جنس خاطره های دونفره امام و هاشمی است که آیت الله نقل می کرد.سایت جهان نیوز(رژیم)

یک سایت دیگر اطلاعات ‌آخوندی هم تحت عنوان«اگر «مسعود رجوی» شهردار می شد، تهران را آباد می کرد»، می نویسد:«غلامعلی رجایی» فعال سیاسی اصلاح طلب که مشاور مرحوم هاشمی رفسنجانی بوده است، در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «ناشنیده های بهشتی» نوشت: «... از شهید بهشتی پرسیده بودند که چه کاری را می شد به رجوی سپرد که گفته بود باید او را شهردار تهران قرار می دادند تا به جای درگیری مسلحانه به دنبال آبادی تهران می رفت».
این سایت اطلاعات ولایت سپس به تکذیب این نقل قول پرداخته و اضافه می کند: فعالین طیف اصلاح طلب بارها با خاطره سازی به تحریف تاریخ و همچنین تحریف شخصیت و منش بنیانگذار جمهوری اسلامی و همچنین شهدای شاخص انقلاب پرداخته اند.سایت شهدای ایران (رژیم)
از این پیشتر در۲۷مرداد سال ۹۷ و پس از بالا گرفتن قیامهای دیماه ۹۶ خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا نوشته بود به نقل از عطریانفر نوشته بود: مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی به‌عنوان عضو مؤثر و مهم شورای انقلاب و نزدیک به امام تلاش مؤثری داشت، شورای انقلاب هم علی‌القاعده در این رابطه با او همراه بود که مثلاً مسعود رجوی دست از سرسختی بردارد و به‌عنوان شهردار تهران مسئولیت بگیرد.