رئیس حکومتی اتحادیه بنکداران مواد غذایی به افزایش سرسام آور نرخ مواد غذایی اعتراف کرد.

وی گفت: قیمت برنج خارجی به شکل عجیبی افزایش یافته و از کیلویی ۷۲۰۰ تومان به ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده یعنی حدود ۱۳۰ درصد افزایش داشته است. افزایش قیمت به دلیل تغییر نرخ ارز اختصاصی به آن است که موجب افزایش قیمت شده است.
روغن حلبی ۱۶ کیلوگرمی نیز که ۱۱۲ هزار تومان بوده ۱۴۲ هزار تا ۱۷۲ هزار تومان به فروش می رسد.
قیمت هر کیلو شکر نیز به ۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.
حسنی افزود: بازار پس از افزایش قیمت‌های افسارگسیخته‌ای که پس از عید آغاز شد در اوایل ماه مبارک رمضان در برخی اقلام شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها بوده است.
وی در مورد علت افزایش قیمتها گفت: عرضه به اندازه کافی وجود ندارد به همین دلیل صنایع غذایی ناچار هستند با قیمت بالاتر آن را تهیه کنند.