بیگی عضو مجلس آخوندی با درماندگی خواستار تعیین تکلیف مجاهدین از سوی کشورهای اروپایی شد.

وی گفت: اروپا باید تکلیف (مجاهدین) را در کشورهای زیر مجموعه خود مشخص کند... (مجاهدین) توانستند در آلبانی که یکی از کشورهای اروپایی بوده، پایگاه و پناهگاهی را دست و پا کند تا در شرایطی علیه جمهوری اسلامی اقدامات مخربانه‌ای را در دستور کار خود داشته باشند.
وی افزود: وقتی که (مجاهدین) در کشورهای اروپایی پایگاه و پناهگاه امن دارد همین مسئله گویای این بوده که اتحادیه اروپا صداقت لازم را برای ورود به مذاکره با جمهوری اسلامی ندارد.
این عضو مجلس ارتجاع گفت: اروپا پایگاه امنی برای (مجاهدین) شده، (آنها) توانستند یک لابی را در پارلمان اروپا برای خود دست و پا کنند... دائما از طریق دستگاه دیپلماسی نسبت به حضور (مجاهدین) در اروپا اظهار نگرانی‌هایی می‌شود و البته احساس اروپا نیز بر این بوده که می‌تواند از (مجاهدین) در موضوعاتی استفاده ابزاری ببرد تا اینکه بتواند امتیازاتی از جمهوری اسلامی را اخذ کند و با همین نگرش هم اروپایی‌ها برای زنده نگه داشتن این گروه تلاش می‌کنند.