سقوط شتابان ارزش ریال و صعود دلار به ۲۱هزار و ۳۰۰تومان

در ادامه ورشکستگی و افلاس رژیم آخوندی، روز شنبه ۱۴تیر ارزش ریال باز هم سقوط کرد و هر دلار در بازار ارز تهران به ۲۱هزار و ۳۰۰تومان رسید. یورو نیز به ۲۳هزار و ۹۲۰ تومان افزایش یافت.
این بالاترین سقوط ارزش ریال در برابر دلار طی سالهای اخیر است.