با ادامه سقوط آسانسوری ارزش ریال، قیمت دلار به مرز ۲۳هزار تومان نزدیک شد.

دلار روز چهارشنبه در ساعاتی از روز به قیمت ۲۲۹۵۰ تومان معامله شد.
قیمت یورو نیز روز چهارشنبه به ۲۵ هزار تومان رسید.