اعترافهای وزیر بهداشت رژیم:‌ گزارش دوستان امنیتی را برای ما می‌آید که مردم از فقر رو به سمت طغیان می‌روند. اقتصاددانان مملکت باید به من ارائه می‌کردند که من چگونه می‌توانم. این مملکت را به‌گونه‌یی اداره کنم که طغیان ناشی از گرسنگی و فقر هم نداشته باشم.

اعترافهای نمکی وزیر بهداشت رژیم: این‌که مردم از فقر و تهیدستی رو به سمت طغیان می برند این بحث جدی هست رئیس جمهور این مملکت باید به این معیشت فکر کنند دولت این مملکت باید به نیروهای امنیتی نظامی و انتظامی باید به این معیشت و عدم شکل‌گیری یک طغیان فکر کنند نمی شود مردم را در شرایطی که من نمی‌توانم از خزانه مملکت به اینهایی که از بچه‌ها تو انگلیس درس می خوانند ۲۰ هزار پوند به من دادند دانشجو در کشور دیگر که آقا تو غصه نخور تو اوج گرفتاری کرونا و اینها خب من اینجا که نمی‌توانم من یک دکه‌دار را که نمی‌توانم شب به شب در خانه‌اش پول ببرم یک راننده تاکسی که مسافرکشی که من نمی‌توانم یک مغازه داری که چک‌برگشتی او دارد موکول می‌کند ایشان را به خودکشی نمی‌توانم جور دیگری به او کمک کنم مجبورم بگویم باز کن . اقتصاددانان مملکت شماها باید راه‌کار به من ارائه می‌کردید که من چگونه می‌توانم این مملکت را در شرایط سخت کرونا به‌گونه‌یی اداره کنم که طغیان ناشی از گرسنگی و فقر هم نداشته باشم.
نیروهای مسلح جوانمردانه ایستادند، و من واقعاً باید زانو بزنم به‌عنوان یک شهروند این سرزمین دست یکایک شما را، دادستانهای محترم قوه قضاییه ما نشد که از یک دادستانی بخواهیم که آقا این دارد حرف بی‌ربط می‌زند این دارد تضعیف می‌کند صبح او را در یک شعبه نخواهند چون ما از دو سمت می‌خوردیم یک سمت از بیرونیها می‌خوردیم کانالهای معاند یک سر از درون می‌خوردیم.

ما اگر دچار خسران شدیم در کرونا نه این‌که نفهمیم این بازگشایی آمار را خواهد برد بالا!! نه این‌که نفهمیم مترو و اتوبوس وقتی یک‌سوم توان نقل و انتقال این جمعیت را دارد ما مواجهه با یک چنین پدیده‌یی نخواهیم شد این جهل ما نبود این ضعف ما و زانو زدن ما در مقابل اقتصادی بود که بیش از این پتانسیل و کشش نداش .
این را همه باید بدانند و من اگر روزی قرار باشد که خدایی نکرده این زحماتی در طول این مدت کشیدند به هر دلیل مورد هجمه قرار بگیرد دیگر من هم مجبور هستم حرف‌هایی را بزنم که فراتر از ظرفیت کشش بعضی از اندیشه‌ها هست.


ببینید آمریکایی‌ها ۱۱۱ میلیارد دلار فقط برای بخش سلامت خودشان هزینه کردند به غیر از چند هزار میلیارد که برای معیشت مردم مجبور شدند بدهند، انگلیسها ۲۰ میلیارد برای فقط بحث سلامت هزینه کردند بنده از یک میلیاردی که خامنه ای فرمودند زیر ۳۰ درصد آن را تا امروز توانستم بگیرم میزان تخت ما به ازای هر هزار نفر جمعیت یک و شش دهم است  یعنی در یک جا بالای دو و یه جا زیر یک، در حالی که فرانسه هفت و هفت دهم تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت دارد من بارها این را گفتم چه در جلسات خصوصی چه در جلسات من مدتها جلوی دوربین نیامده بودم هم قهر بودم هم دل شکسته بودم هم عصبانی بارها.

 من نگران مرگ سه رقمی هستم ما به زحمت آوردیم تا حول و حوش سی داریم تک رقمی می‌کنیم و تهران را کردیم این کار را باهاش و در ایران داشت این اتفاق می‌افتاد من این را عرض کردم خدمت بزرگان این نظام نوشتم ما برنامه داشتیم ما برنامه مرگ تک‌رقمی داشتیم.