دژخیم اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی رژیم روز سه‌شنبه اعلام کرد: حکم اعدام سه نفر از عناصر اصلی اغتشاشات در دیوان عالی کشور تایید شده.

وی گفت: آنها در صحنه اغتشاشات دستگیر نشدند. دو نفر از آنها در صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند بعد از دستگیری در گوشی موبایل این افراد صحنه هایی که خودشان بانکی را آتش زدند و اقدامات خراب کارانه ای را انجام دادند، موجود و مشخص بود. آنها این فیلم ها را به خبرگزاری های خارجی ارسال کرده بودند و به دست خودشان بهترین مستندات را ضبط و در جلسات دادگاه اقرار کردند.