رژیم آخوندی در وحشت از گسترش خیزش، اینترنت در خوزستان را مختل و دهها جوان را دستگیر کرد

از اولین ساعات شامگاه پنجشنبه ۲۶ تیرماه، جمع زیادی از مردم بهبهان با شعار «حکومت آخوندی نمی خوایم نمی خوایم» به خیابان آمدند و در میدان بانک ملی، مقابل ساختمان بانک ملی، همان محلی که در قیام آبان ۹۸ توسط مردم به عنوان سمبل غارت و چپاول به آتش کشیده بودند، دست به تجمع زدند.

مردم شعار میدادند، ”ایرانی می میرد، ذلت نمی پذیرد”، ”بسیجی حیا کن، مملکتو رها کن”، ”بسیجی بیشرف”، ”نترسید، نترسید ما همه با هم هستیم”، ”توپ، تانک، فشفشه آخوند باید گم بشه”، ”نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران”، ”خامنه ای ابلیس ایران ارث بابات نیست” و ”ای دیو سیاه پای در خون، از مملکت من برو بیرون”

جوانان غیور بهبهانی با یاد محمود و مهرداد دشتی نیا، دوتن از شهیدان قیام آبان ماه در بهبهان شعار می دادند: «دشتی، دشتی روحت شاد». برادران دشتی در آبان ماه گذشته با شلیک مستقیم پاسداران به شهادت رسیدند.

رژیم آخوندی ساعتی پس از شروع تظاهرات مردم بهبهان در وحشت از گسترش خیزش به دیگر مناطق، اینترنت در استان خوزستان را مختل و قطع کرد.

واحدهای سرکوبگر انتظامی وحشت زده به محل گسیل شدند و با شلیک گاز اشک آور تلاش کردند مردم را متوقف کنند، اما جوانان در محله ها و کوچه و خیابانها، با پرتاب سنگ، به مقابله با آنها پرداختند. براثر شلیک گاز اشک آور شماری از مردم به بیمارستانها منتقل گردیدند. در مقابله بین مردم و نیروهای سرکوبگر دهها تن از جوانان دستگیر شدند.

سرکرده نیروی انتظامی بهبهان پاسدار سرهنگ محمد عزیزی صبح امروز اعلام کرد تظاهرکنندگان شب گذشته با ورود پلیس «نه تنها متفرق نشدند بلکه اقدام به سردادن شعارهای هنجارشکنانه کردند به همین دلیل پلیس هم با صلابت اقدام به متفرق کردن آنها نمود». وی تهدید کرد که نیروی انتظامی با این تحرکات به طور قاطع برخورد خواهد کرد.

مقاومت ایران با درود به مردم بپاخاسته بهبهان، از دبیرکل، شورا و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و دیگر مراجع ذیربط بین‌المللی خواست تا سرکوب وحشیانه توسط فاشیسم دینی را قویا محکوم و برای آزادی فوری دستگیر شدگان خیزش بهبهان اقدام کنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۷ تیر ۱۳۹۹ (۱۷ ژوئیه ۲۰۲۰)

خیزش مردم بهبهان با شعارهای ”حکومت آخوندی نمیخوایم” و ”توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه”

خیزش مردم بهبهان با شعارهای ”حکومت آخوندی نمیخوایم” و ”توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه”