دژخیمان خامنه ای روز دوشنبه دو زندانی را در زندان ارومیه اعدام کردند.

این دو زندانی روز گذشته جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند. دژخیمان خامنه ای همچنین در سنندج دو زندانی را جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل کردند.