صبح روز پنجشنبه ۹ مرداد، دژخیمان خامنه ای در زندان مرکزی سنندج یک زندانی را به دار آویختند.

این زندانی ۴۲ ساله اهل سنندج بود.

رسانه های حکومتی تا کنون خبر این اعدام را اطلاع رسانی نکرده اند.