مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا روز ۹مرداد در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت شورای امنیت ملل متحد باید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه رژیم ایران را قبل از اینکه در ۱۸ اکتبر – ۲۷مهر۹۹منقضی شود، تمدید کند.

وی افزود: رژیم ایران پیش از این کشتی ها در تنگه هرمز را مین گذاری کرده است، به تأسیسات نفتی سعودی موشک شلیک کرده است و به حوثیها تسلیحات می رساند.
این رژیم درآمد های حیاتی نفت را برای تروریسم و فعالیتهای اتمی مصرف میکند. از همین رو، آمریکا، با تحریمهای شدید درآمدهای نفتی این رژیم را به میزان ۹۰ در صد کاهش داده و آمادگی نظامی خود را در برابر این رژیم تقویت کرده است.

سناتور تد کروز در جلسه استماع سنا گفت:‌ من معتقدم که فشار حداکثری باید واقعا فشار حداکثری باشد. بر اساس شروط توافقنامه هسته ای، آمریکا اختیار فعال کردن مکانیزم ماشه را در هر زمانی که رژیم ایران توافقنامه را نقض کند، دارد. ما به رغم اینکه از این توافقنامه خارج شدیم این اختیار را داریم. رژیم ایران بصورت آشکار و علنی و فاحشی از توافقنامه سرپیچی میکند.