سخنان مهدی سامع مسئول کمیسیون صنایع شورای ملی مقاومت در اجلاس شورای ملی مقاومت

اعضای محترم شورای ملی مقاومت ایران، خانم‌ها آقایان، رفقا خواهران و برادران از طرف خودم و از طرف رفقایم در سازمان چریک های فدایی خلق ایران آغاز چهلمین سال حیات شورای ملی مقاومت ایران را به همه شما و به همه رزمندگان راه آزادی و عدالت و نیروهای انقلاب دمکراتیک مردم ایران شادباش می‌گویم.
 ۳۹ سال، ۳۹ سال از حیات شورای ملی مقاومت که به ابتکار همرزم مجاهد مسعود رجوی پایه گذاری شد می‌گذرد؛ چهلمین سال حیات این شورا به عنوان پایدار ترین و طولانی‌ترین ائتلاف سیاسی در تاریخ ایران همزمان است با آغاز قرن ۱۵ خورشیدی. طی یکصد سال گذشته زنان و مردان آزادیخواه میهن ما در مبارزه با دیکتاتوری سلطنتی و دینی هزینه‌های کلانی پرداخته و البته دستاوردهای گرانقدری نیز داشته‌اند از این فرصت استفاده می کنم و یاد و نام همه شهدای راه آزادی از انقلاب مشروطه تا شهدای دهه ۶۰ و قیام‌های سالهای ۸۸، ۹۶ و ۹۸ را گرامی میدارم با ستایش از مقاومت زندانیان سیاسی و عقیدتی که تحت شدیدترین شکنجه‌ها و رفتارهای ضدانسانی قرار دارند؛ و ادای احترام به خانواده‌ی شهدا و زندانیان سیاسی به همه آنها درود می فرستم و برایشان موفقیت و سرفرازی آرزو می کنم.

 دوستان عزیز خیزش سترگ و پرتوان مردم ایران در هفته آخر آبان سال گذشته یکبار دیگر بر این واقعیت مهر تایید زد که تضاد اصلی مردم ایران با رژیم حاکم در تمامیت آن در تمامیت آن است و این تضاد آشتی ناپذیر است . این نکته اصلی‌ترین عامل وحدت نیروها و شخصیت‌های تشکیل دهنده شورای ملی مقاومت است که برای استقلال، آزادی و حاکمیت مردم مبارزه می کنند و با رژیم‌های شاه و شیخ مرزبندی قاطع دارند. تمامی تلاش‌های دشمنان داخلی و خارجی مردم ایران و توطئه‌های ولایت ننگین خامنه‌ای علیه مقاومت سازمانیافته مردم ایران، بخاطر همین مرزبندی است. رفتارهای نرم‌افزاری جمهوری اسلامی علیه شورا و مقاومت مردم ایران، نشر دروغ‌های گوناگون، تزریق گفتمان‌های انحرافی به درون نیروهای مخالف رژیم، پخش روزانه انبوهی اراجیف سخیف علیه مقاومت ایران بخاطر پایداری و پافشاری بر همین مرزبندی است.

 حکومت جلادان و شیادان همیشه دروغ می گوید مساله مهم اما این است که برخی از کسانی که خود را در اپوزیسیون تعریف می کنند دروغ‌های حکومت علیه شورای ملی مقاومت و نیروها و شخصیت‌های تشکیل دهنده آن را آگاهانه و یا ناآگاهانه تکرار می کنند. چپ مارکسیستی به عنوان یکی از سه تهدیدی که خامنه‌ای در روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت امسال از آن نام برد باید گفتمان‌های تولیدشده از جانب نهادهای امنیتی رژیم را به درستی درک کرده و آن را افشا کند آنگونه که ما می کنیم. دستگاه‌های امنیتی نظام در یک سلسله دروغ‌های سخیف مناسبات درونی شورا را نشانه گرفته که گویا این مناسبات دمکراتیک نیست به‌عنوان نماینده یکی از نیروهای عضو شورا گواهی میدهم که اعضای این شورا ضمن تعهد مشترک به امر سرنگونی رژیم ولایت فقیه و مرزبندی با شاه‌ و شیخ هیچ مانعی برای فعالیت مستقل ایدئولوژیک، سیاسی و تشکیلاتی دیگر اعضای شورا ایجاد نکرده و نمی کنند و به کثرت‌گرایی درون شورا متعهد و وفادار بوده و آن را به رسمیت می شناسند.
دوستان عزیز
آنچه اکنون در میهن ما می گذرد انکشاف بحران و شرایط انقلابی است که از سال ۱۳۸۸ آغاز شد.
خیزشهای پردامنه در دیماه ۱۳۹۶ که به گفته یک کارگزار سیاسی امنیتی رژیم در ۱۶۰ شهر جریان داشته قیام آبانماه سال ۱۳۹۸ که بنا به اعتراف سرکردگان سپاه و کارگزاران نظام در صدها شهر و در بیش از هزار نقطه جریان داشته، اعتلای شرایط انقلابی است که تهیدستان شهرهای کوچک و بزرگ را به ۲۰هزار حرکت اعتراضی و جنبش‌های کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، جوانان، زنان، ملیت‌ها، کامیونداران، غارت شدگان، اصناف و بازاریان متصل کرده است
این جنبش‌ها این جنبش‌ها و بویژه جنبش تهیدستان شهرهای کوچک و بزرگ که وارد عمیق ترین مبارزه سرنوشت ساز برای کار نان آزادی شده‌اند نشان می‌دهند که مردم ایران رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه با همه دسته‌بندی ها و باندهای درونی آن را بر نمی تابند و خواستار سرنگونی این نظام جهل و جنایت و تحقق دمکراسی، عدالت و حکومت غیردینی هستند وظیفه خود می دانم ازهمه زنان و مردانی که در ایران و سراسر جهان برای تحقق این امر مبارزه می کنند و از تلاش های خانم مریم رجوی برای برسمیت شناساندن جهانی حق مردم ایران برای سرنگونی رژیم قدر دانی کنم