روز شنبه ۱۱مرداد کارگران پالایشگاههای آبادان و قشم در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای عقب افتاده، اعتصاب کردند.

همزمان، پالایشگاه پارسیان و شرکت نفت و گاز پتروشیمی لامرد فارس دست از کار کشیدند و به خودداری رژیم از پرداخت ماهها حقوق و مزایا اعتراض کردند.
کارگران فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی کنگان نیز دست به اعتصاب زدند.
در ماهشهر نیز کارگران پالایشگاه این شهر اعتصاب کردند

خانم مریم رجوی گفت: درود بر اعتصابگران پالایشگاههای آبادان و قشم، کنگان، ماهشهر، پارسیان و لامرد که برای احقاق حقوق‌شان به‌پاخاسته‌اند. کارگران سمتدیده با اعتصاب و اعتراض به‌دنبال اعاده حقوق به‌تاراج‌رفته‌شان توسط رژیم آخوندی هستند.
آخوندهای حاکم که با قراردادهای ظالمانه تسمه از گرده زحمتکشان و کارگران می‌کشند، حقوق ناچیز آنها را هم پرداخت نمی‌کنند و درهمان حال سرمایه‌های کشور و دسترنج زحمتکشان را یا در پروژه‌های اتمی و موشکی و تروریسم هدر می‌دهند یا چپاول کرده و روانه حسابهای بانکی خود در خارج کشور می‌کنند.