اعتصاب کارگران در پالایشگاههای آبادان، ماهشهر، قشم، پارسیان، و پارس جنوبی دراعتراض به شرایط سخت کار، فقدان حداقل امکانات ایمنی و رفاهی، عدم پرداخت حقوق و مزایا

خانم رجوی با درود به کارگران ستم‌دیده خواهان حمایت عمومی برای اعادة حقوق آنان شد

روز‌ شنبه ۱۱ مرداد ۹۹، کارگران و کارکنان در پالایشگاههای آبادان و ماهشهر و پالایشگاه نفت سنگین قشم و پالایشگاه پتروشیمی پارسیان در لامرد فارس و فاز ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی در کنگان ( بوشهر)، در اعتراض به شرایط سخت کار، فقدان حداقل امکانات ایمنی و رفاهی و پرداخت نشدن چندین ماه حقوق و مزایا دست از کار کشیده و اعلام اعتصاب کردند.

در یک اطلاعیه کارگران، خیانتکاران اعتصاب شکن لعنت شده و تصریح شده است که اسامی آنها در دور بعدی مبارزة کارگران منتشر خواهد شد.
 
روز چهارشنبه ۸ مرداد نیزکارگران و کارکنان میدان نفتی آزادگان شمالی، در اعتراض به پائین بودن دستمزدها دست از کار کشیدند. این اعتصاب پس از آن صورت گرفت که مدیر اجرایی میدان نفتی آزادگان بخشی از کارکنان و کارگران را به اخراج تهدید کرد.

خانم مریم رجوی با درود به اعتصابگران پالایشگاههای آبادان و قشم و پارسیان و لامرد، تأکید کرد کارگران ستمدیده برای اعادة حقوق به تاراج رفته توسط رژیم ضدکارگری آخوندی بپاخاسته اند.

 خانم رجوی خاطرنشان کرد: رژیم با قراردادهای ظالمانه تسمه از گرده زحمتکشان وکارگران میکشد و حقوق ناچیز آنها را هم پرداخت نمیکند. سرمایه های کشور را در پروژه های اتمی و موشکی و تروریسم هدر میدهد یا چپاول میکند و روانه حسابهای بانکی عوامل خود و خانواده های آنها در خارج کشور میکند.

خانم رجوی خواهان حمایت عمومی از اعتراض و اعتصاب کارگران برای اعادة حقوق پایمال شده آنان گردید.


دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ (۱ اوت ۲۰۲۰)