سخنرانی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در گردهمایی جهانی ایران آزاد به طور رسمی در رکورد کنگره، روزنامه کنگره آمریکا، به ثبت رسید.

در مقدمه این سخنرانی، نطق تام مک کلینتاک نماینده جمهوریخواه از کالیفرنیا خطاب به نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا درج شده است.

در این مقدمه آمده است:
خانم سخنگو، من متن سخنرانی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای ثبت رسمی ارائه میکنم. خانم رجوی سخنرانی شان را در گردهمائی جهانی سه روز ایران آزاد که در ماه ژوئیه ۲۰۲۰ در آلبانی، محل حضور هزاران عضو اپوزیسیون اصلی، سازمان مجاهدین خلق انجام دادند. این کنفرانس اینترنتی، ایرانیان و ۱۰۰۰ مقام فعلی و پیشین، قانونگداران از هر دو حزب و مقامات بین المللی را در بیش از ۳۰،۰۰۰ نقطه در ۱۰۲ کشور را بهم و صل کرد.

روزنامه کنگره سپس فرازهایی از این سخنرانی را به ثبت رسانده که در آن خانم رجوی درباره گردهمایی جهانی ایران آزاد تأکید می کند:
این گردهمایی صدای مقاومت ۴۰ ساله مردم ایران علیه دیکتاتوری و فاشیسم دینی برای آزادی و دمکراسی است. صدای بزرگ‌ترین، طولانی‌ترین، بغرنج‌ترین و خطیرترین مقاومت سازمانیافته در تاریخ ایران با رود خروشان خون شهیدانش و با آوای بلند مجاهدان قتل‌عام‌شده و ایستاده بر سر موضع در برابر سفاک‌ترین حاکم خونریز.
این گردهمایی، صدای سرنگونی در قیام‌های پیوسته از دی ۹۶ تا آبان و دی ۹۸ است. ‌خروش براندازی در پایان شعبده «اصلاح‌طلب-اصولگرا» برای حفظ همین رژیم است. صدای کانون‌های شورشی و شهرهای شورشی است که تاریخ یأس و ناباوری و نتوانستن را ورق زده و پیام‌آور توانستن و بایستن است.

در فراز دیگری که از سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در رکورد کنگره ثبت شده است، خانم رجوی درباره تعهدات مقاومت ایران چنین می گوید:‌
تعهد اول این است که ما مردم ایران، ما مقاومت ایران، این رژیم را سرنگون می‌کنیم و ایران را پس می‌گیریم.
تعهد دوم ما این است که ما مردم ایران، ما مقاومت ایران، ایران دمکراتیک و آزاد را بنا می‌کنیم
و تعهد سوم ما این است که به حاکمیت و رأی جمهور مردم وفادار باشیم. نه‌در پی دستیابی به‌قدرت به‌هر قیمت، بلکه در پی برقراری آزادی و عدالت به هر قیمت باشیم. هرگز به دیکتاتوری شاه و شیخ برنگردیم و هم‌چنان‌که اکثریت قانون‌گذاران منتخب مردم در آمریکا و اروپا خاطرنشان کرده‌اند، در پی برقراری یک جمهوری دمکراتیک، غیرمذهبی و غیر اتمی باشیم.

روزنامه رسمی کنگره آمریکا همجنین فرازی از سخنرانی خانم مریم رجوی در مورد تأثیر قیام آبان ماه در اثبات شرایط انفجاری جامعه و شکست تمامی دعاوی مربوط به مماشات و کنار آمدن سازش با رژیم را درج و ثبت کرده که در آن با اشاره به پیام روشن بیش از ۱۵۰۰ شهید قیام چنین آمده است:
پاسداران سیاسی، مبلغان، لابی‌ها و ریزه‌خواران ولایت فقیه نیز، همه مات شدند. زیرا ‌تمام رشته‌های فریب و دروغ‌شان پنبه شد. می‌گفتند دیگر متصور نیست که مردم ایران به ‌قیام و انقلاب برای سرنگونی دست بزنند. می‌گفتند تحولی در ایران رخ نمی‌دهد مگر از درون همین رژیم. و بارها این پندار آخوند ساخته را تکرار می‌کردند که مجاهدین پایگاهی در میان مردم ندارند. در جستجوی مجاهدین جوان و نوجوان بودند که به‌ناگاه جاری‌شدن سیل‌آسای آن‌ها را در خیابان‌های شهرهای سراسر ایران به چشم دیدند و وقتی کار به دستگیری دانشجویان پیشرو و پیشتاز رسید، دیگر برنتابیدند.
آتشفشان آبان همه اباطیل را برباد داد. اثبات شد که برانگیختن و سازمان‌دادن قیام‌ها ممکن است. اثبات شد که به‌رغم همه سرکوب‌ها و جنایت‌ها، مردم ما آمادگی خیره‌کننده‌یی برای استمرار قیام‌ها دارند.
و اثبات شد که یک نیروی سرنگون‌کننده در دل شهرهای ایران سربرداشته است.
از همین نیروی شورشگر است که به‌رغم دستگیری‌های بی‌وقفه، کانون شورشی پیوسته بازسازی، جانشین‌سازی و تکثیر می‌شود.

رکورد کنگره ثبت رسمی سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت را با درج فرازی از این سخنرانی در مورد برنامه‌های مقاومت برای ایران آزاد این گونه به پایان برده است:
تعهد ما به ‌سرنگونی رژیم آخوندی، تعهد به پس گرفتن ایران و تمام حقوق برباد‌رفته و غارت‌شده مردم ایران است.
مردم ما باید از حق سلامتی، حق سرپناه، حق اشتغال، حق داشتن تشکل و سندیکا، حق خودمختاری ملیت‌ها، حق مشارکت برابر در امور جامعه، حق برابری زن و مرد و حق حاکمیت مردم برخوردار باشند.
آزادی از بردگی دینی، آزادی از ستم جنسی، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی انتخاب، آزادی از فقر و آزادی از ترس؛ یعنی پایان شکنجه و اعدام، و پایان نا امنی اجتماعی و اقتصادی.
احقاق این آزادی‌ها و حقوق پایمال‌شده، تعهد ما در پیشگاه مردم و تاریخ ایران و‌ پیمان ما با یکصد و بیست هزار شهید آزادی است.