کارگران پالایشگاههای آبادان، پالایشگاه جفیر در نزدیکی اهواز، پالایشگاه نفت سنگین قشم و کارگران فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی در کنگان روز یکشنبه برای دومین روز متوالی دراعتراض به شرایط سخت کار، فقدان حداقل امکانات ایمنی و رفاهی، عدم پرداخت حقوق و مزایا اعتصاب کردند.

کارگران فاز ١۴ شرکت ای جی در میدان گازی عسلویه، و پتروشیمی بوشهر (شرکت سینا صنعت احمد پور در منطقه گازی عسلویه) و کارگران پتروشیمی پارس فنل عسلویه نیز به کارگران اعتصابی پالایشگاهها در شهرهای مختلف پیوستند. کارگران این سه شرکت نیز اعتصاب خود را از روز شنبه آغاز کرده اند.
کارگران اعتصابی خواستار تامین امنیت شغلی، لغو قراردادهای سفید امضاء، پرداخت دستمزدهای معوقه و همچنین افزایش سطح دستمزدهای خود می باشند.
در قشم مأموران یکان ویژه روز یکشنبه در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی در محل پالایشگاه مستقر شدند.