فراخوان خانم مریم رجوی به ملل متحد برای محکومیت این اعدام و بازدید از زندانهای ایران

فاشیسم دینی حاکم بر ایران صبح امروز دست به جنایت جدیدی زد و مصطفی صالحی از زندانیان قیام دی ماه ۹۶ را در زندان دستگرد اصفهان اعدام کرد. شهید مصطفی صالحی ۰ ساله در کهریزسنگ اصفهان دستگیرشد و در یک دادگاه نمایشی تحت عنوان«کارگردان اغتشاشات کهریزسنگ نجف‌آباد» به اعدام محکوم شد.

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران اعدام وحشیانه زندانی قیامی مصطفی صالحی را قویاً محکوم کرد و گفت: رژیم پلید ولایت فقیه که در اثر کارزارهای میلیونی اعدام نکنید و لغو فوری حکم اعدام، به عقب نشینی از اعدام ۸ زندانی قیام مجبور شد، با این اعدام جنایتکارانه میخواهد تلافی کند و با ایجاد جو رعب و وحشت، از بالاگرفتن خیزشهای مردمی جلوگیری کند.

خانم رجوی افزود ملل متحد و کشورهای عضو و سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی باید بلادرنگ این اعدام جنایتکارانه را محکوم کنند. هیات بین المللی حقیقت یاب برای بازدید از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان بیش از هر زمان ضروری است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۵ مرداد ۱۳۹۹(۵ اوت ۲۰۲۰)سخنگوی مجاهدین با درود به شهید قیام آفرین و شورشگر مصطفی صالحی و جوانان غیرتمند کهریزسنگ و نجف‌ آباد گفت: سلام بر مصطفی صالحی در روزی که به جنگ با پاسداران سرکوبگر ولایت فقیه قیام کرد. راه پر افتخار این شهید شجاع قیام‌آفرین ادامه می‌یابد. جلادان و مزدوران به سزای خود خواهند رسید. بر آنان آتش رواست