براساس نسخه ای از متن به دست آمده توسط خبرگزاری بلومبرگ، ایالات متحده قطعنامه جدیدی را در اختیار اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار داده و خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه رژیم ایران شده است.

خبرگزاری بلومبرگ می افزاید: این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می خواهد فروش سلاح به رژیم ایران را متوقف کنند و از ارائه هرگونه "آموزش فنی، تأمین منابع مالی یا خدماتی، مشاوره و کمک های مربوط به تهیه، فروش، انتقال، ساخت، تعمیر و نگهداری سلاح برای رژیم ایران خودداری کنند.
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه و کلی کرافت نماینده آمریکا در سازمان ملل هشدار داده اند که با استناد به توافق هسته یی سال ۲۰۱۵ کلیه تحریم های سازمان ملل علیه رژیم تهران را بر می گردانند. ایالات متحده می گوید باوجودی که دونالد ترامپ از توافق برجام خارج شده است اما این کشور می تواند این کار را انجام دهد.