جمعی از هواداران سازمان مجاهدین و یاران مقاومت در اتاوا و تورنتو با برگزاری دو تظاهرات، اعدام جنایتکارانه شهید قیام‌آفرین مصطفی صالحی توسط رژیم ضدبشری ولایت فقیه را محکوم کردند.

 

تورنتو

 

تظاهرات در کانادا- محکومیت اعدام شهید قیام مصطفی صالحی

تظاهرات در کانادا- محکومیت اعدام شهید قیام مصطفی صالحی

تظاهرات در کانادا- محکومیت اعدام شهید قیام مصطفی صالحی

تظاهرات در کانادا- محکومیت اعدام شهید قیام مصطفی صالحی

 

اتاوا - ساختمان پارلمان فدرال

 

تظاهرات در کانادا- محکومیت اعدام شهید قیام مصطفی صالحی

 

تظاهرات در کانادا- محکومیت اعدام شهید قیام مصطفی صالحی

تظاهرات در کانادا- محکومیت اعدام شهید قیام مصطفی صالحی