فراخوان خانم مریم رجوی به جامعه جهانی به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان قیام و زندانیان سیاسی محکوم به اعدام

فاشیسم دینی حاکم بر ایران، با صدور احکام جنایتکارانه اعدام برای زندانیان قیام و زندانیان سیاسی مذبوحانه تلاش میکند با ایجاد جو رعب و وحشت از بالاگرفتن خیزشهای مردمی جلوگیری کند.

پرونده حسین ریحانی زندانی قیامی با اتهام آخوند ساخته محاربه، بخاطر شرکت در قیام آبان ماه ۹۸ توسط بیدادگاه اسلامشهر برای تعیین تکلیف به دیوان عالی آخوندها ارجاع شده است. حسین ریحانی روز ۱۷ آذر ۹۸ در حمله اطلاعات سپاه پاسداران به خانه اش در اسلام شهر دستگیر شد و در بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت و نهایتا به زندان تهران بزرگ(فشافویه) منتقل شد.

در هفته های اخیر حکم اعدام ۸ زندانی سیاسی در تهران و اصفهان توسط دیوان عالی آخوندها مورد تایید قرار گرفت، اما به دلیل کارزار بزرگ «اعدام نکنید» و «لغو فوری حکم اعدام» رژیم ناگزیر اجرای احکام این جنایتکارانه را متوقف کرده است.

در این میان روز ۱۵ مرداد زندانی قیامی مصطفی صالحی به خاطر شرکت در قیام دی ماه ۹۶ اعدام شد.

روز پنجشنبە ١٦ مرداد، حکم جنایتکارانه اعدام زندانی سیاسی حیدر قربانی اهل کامیاران از سوی دیوان عالی آخوندها تایید شده و پرونده وی به دایره «اجرای احکام دادسرای سنندج»، ارجاع شده است. وی که در سال ۱۳۹۵ توسط دژخیمان وزارت اطلاعات دستگیر و مدتها تحت شکنجه قرار داشت، اکنون در نوبت اجرای حکم جنایتکارانه اعدام قرار دارد.

همچنین دو زندانی سیاسی کرد، هوشمند علی‌پور(اهل سردشت) و محمد استادقادر(اهل سقز) که از مرداد ۹۷ در زندان بسر می برند توسط بیدادگاهی که در دی ماه ۹۸ در سنندج تشکیل شد به اعدام محکوم شدند.

در یک تحول دیگر شماری از زندانیان اهل سنت در شرق ایران توسط بیدادگاه ضد انقلاب مشهد به اتهام آخوند ساخته «بغی» به اعدام محکوم شده اند و حکم برای تأیید، به دیوان عالی آخوندها ارجاع شده است.

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران، شورای امنیت، دبیرکل،کمیسرعالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و دیگر ارگانها و مجامع مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری به منظور لغو احکام جنایتکارانه اعدام و نجات جان آنان فراخواند و بار دیگر بر ضرورت بازدید هیات حقیقت یاب بین‌المللی از زندانها و زندانیان ایران بویژه زندانیان سیاسی تاکید کرد.

خانم رجوی افزود: فاشیسم دینی حاکم بر ایران بخاطر استمرار شکنجه و اعدامهای خودسرانه بخصوص در مورد زندانیان سیاسی، و نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر باید قویا محکوم و از جامعه جهانی طرد شود.


دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۰ مرداد ۱۳۹۹(۱۰ اوت ۲۰۲۰)