ایالات متحده روز چهارشنبه پیشنویس قطعنامه ای را به‌منظور تمدید تحریم فروش تسلیحات متعارف رژیم ایران به شورای امنیت ارائه کرد.

این قطعنامه درخواستی صریح از سوی کشورهای خاورمیانه است که به خاطر حمایت فعال رژیم ایران از تروریسم و آشوب در سراسر منطقه متحمل بیشترین درد و رنج شده اند.

اعمال رژیم ایران به جنگ، آشوب و درد و رنج انسانی در ابعاد گسترده دامن می زند و جان میلیون ها انسان از مرد و زن و کودک را با حمایت فعالانه از گروههای نیابتی و سازمانهای تروریستی در کشورهایی مانند سوریه، یمن، لبنان و عراق به خطر می اندازد. غیر قابل تصور است که شورای امنیت سازمان ملل اینگونه اعمال را که در گزارش اخیر دبیر کل و در قطعنامه ۲۲۳۱ نیز تایید شده، نادیده بگیرد و دسترسی رژیم ایران به هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، کشتی های جنگی و تانک ها، سیستم های موشکی و سایر تسلیحات پیشرفته را فراهم کند. من از اعضای شورای امنیت می‌خواهم که نسبت به پیامهای آن علیه جامعه جهانی آگاه باشد و تحریم تسلیحاتی علیه رژیم ایران را تمدید کنند. هدف محوری شورای امنیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است.

سایت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد ۲۲مرداد ۹۹