در سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران نمایندگان جوامع هوادار در آمریکا، خانم‌ها حمیرا حسامی، سولماز ابوعلی و آقایان  کاظم کازرونیان و احمد معین منش سخنرانی کردند.

خانم حمیرا حسامی: در طول سالیانی که در کنار مجاهدین بودم به این نتیحه رسیدم که تشکیلات مجاهدین متعلق به همه مردم ایران هست اعم ازعضو ویا غیر عضو.
البته ناگفته نماند که نه تنها اعضای این سازمان مبارزین حرفه‌ای هستند بلکه هواداران این سازمان هم "هوادار حرفه‌ای" هستند! به این معنی که با اینکه اکثر ما شغل دیگری هم داریم که منبع امرار معاش هست ولی به واقع هواداری کار اصلی‌مان هست و به آن افتخار هم می‌کنیم.
با درود به کانون های شورشی و ارتش آزادی که به یمن داشتن تشکیلات تنومندی چون سازمان مجاهدین خلق، به زودی  این رژیم سفاک و سپاه پاسدارانش را نابود می کند و به زباله دان تاریخ می فرستد.
کاظم کازرونیان: سازمان مجاهدین بدون شک پر ارزش ترین گنجینه  ملی، میهنی و عقیدتی تاریخ کشور ماست. برای اینکه بهتر تاثیر سازمان مجاهدین را در روند تاریخ معاصر ایران درک کنیم باید برای یک لحظه هم که شده سعی کنیم در ذهنمون تجسم کنیم که اگر در برابر اینهمه ظلم و تاریکی و شقاوت و جنایت و خیانت و وطن فروشی چه از نوع سلطنتی و چه ولایت فقیهی چنین مقاومت پایدار، مقاوم، متعهد و صادقی نبود، ایران و ایرانی در چه نقطه ای می بودند. از هموطنانم میپرسم: اگر این مقاومت نبود چطور میتوانستیم به عنوان یک ایرانی سرمون رو بالا نگهداریم؟ آیا غیرت ملی و افتخاری برامون میماند؟ پدیده مجاهدین رو با فرض بر اینکه اگه نبودن چگونه میشد درک کنیم؟ ارزشهایی رو که در فرهنگ ما وارد کردند، ارزشهایی مانند ازخودگذشتگی، فداکاری، کار بدون چشمداشت، صداقت، نفی خودپرستی، کار جمعی، خستگی ناپذیری و گذشتن از همه چیز. این ارزشهاست که در کنار هوشیاری سیاسی و اعتقاد به تخصص و علم، رژیم آخوندی رو به سراشیب سقوط کشانده است.
احمد معین منش: سي و اندی سال پيش فرياد هل من ناصر مسعود رجوی آتش بجانم زد و خود را مريد و رهرو او يافتم.
مسعود طي اين ساليان بجز درس صدق و فدا ؛ گذشت و مايه گذاری بيشتر،  چيزی به ما نياموخته است.
يکبار گفته بود: همه چيز در شما، در تک تک شما، در قلب و روح و ضمير و دستهای توانا و گامهای استوار شما خلاصه ميشود. حق و آزادی را به رايگان به هيچ ملتي هديه نميکنند. بايد برای آن قيمت داد. اين تمام مسئله است. در خاتمه از طرف جامعه ايرانيان شمال کاليفرنيا ؛ خواسته مسعود رجوی را با قوي ترين صدا پشتيباني ميکنيم که گفته بود :" سپاه تروريستي پاسداران جمهوری اسلامی ايران بايستي منحل شود "