فریدون انوشه ـ شاعرـ سالروز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران را به آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی و تمام مجاهدان و مردم ایران تبریک گفت و سخنانش را با قطعه شعری در میلاد سازمان شروع کرد.

روز میلادت مبارک  
به مناسبت سالروز بنیانگذاری سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران
بر قله ی رهایی انسان
از خورشید خون حنیف و یاران
رویید چون بهاری جاویدان
نهال فرخندهء آزادی و ایمان
با شاخسارانش تا آسمان
سازمان مجاهدین خلق ایران
روز میلادت مبارک

در مهتاب پرشکوه قرآن
و مقاومتی به وسعت جهان
با شاخهء خجسته ی زیتون
و سلاحی نگهبان
چونان ستاره ای درخشان از آرمان زحمتکشان  
سازمان مجاهدین خلق ایران
روز میلادت مبارک

منظومه ای از پولاد و پرنیان
محبوب دیرینه ی عاشقان
گنجینه ی امید و افتخار ایرانیان
نام آشنای هر خانه و خیابان
بسان آذرخشی فروزان
می گذرد از پنجاه و ششمین طوفان
سازمان مجاهدین خلق ایران
روز میلادت مبارک
 
با پرچم سرخ شهیدان
و  گوهر اخلاص و ایثار بیکران
با ارتش آزادیبخش سرداران
و کانون های شورشی قهرمان
در فروغ جان جانان و مهر تابان
به پیش می تازد در آستانه ی پیروزی
تا فتح تهران، تا بهاران
سازمان مجاهدین خلق ایران
روز میلادت مبارک
روز میلادت مبارک!
فریدون انوشه گفت: شورای ملی مقاومت، برآیند انقلاب های یکصد سال گذشته‌ی مردم ایران و جبهه‌ی سراسریِ برجسته‌ترین گروه‌ها و آزادیخواهان ایرانی، تنها آلترناتیو رژیم خمینی است. شرافت ملی و ادعای میهن دوستی هر ایرانی خارج کشور با حمایت از این شورا و مجاهدین که در محور آن هستند مشخص می‌شود.

آقای انوشه در پایان سخنانش  با تأکید بر پشتیبانی خود از سازمان مجاهدین گفت: آری، من با سرافرازی، پشتیبان و سپاسگزار سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران هستم و بعنوان قطره ای از دریای مقاومت، یک بار دیگر به پیروی از سرداران اشرفی و کانون های شورشی و عاشقان اشرف نشان ایرانی و خارجی، با راهبر و فرمانده انقلاب نوین، شیر همیشه بیدار میهن، جان جانان عاشقان ایران زمین، برادر مسعود و با مهر تابان مقاومت، خواهر مریم تجدید پیمان می کنم.