به‌دنبال زمینه‌سازیهای تلویزیونی قضاییه علیه نوید افکاری رویترز گزارش داد: «تلویزیون دولتی رژیم ایران روز شنبه ۱۵شهریور فیلمی که ظاهراً اعترافات نوید افکاری کشتی‌گیر ایرانی است را پخش کرد.

به دنبال زمینه سازی تلویزیونی قضاییه حکومتی، نوید افکاری در نوار ضبط شده‌ای که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده، گفته بود او را مجبور به امضای این اسناد کرده‌اند.»
رویترز خاطرنشان کرد که وکیل او این ویدئو را رد کرده و می‌گوید: «هیچ سند روشنی که ثابت کند موکل او مقصر است وجود ندارد.»
این در حالیست که گزارشها از شیراز حاکیست نوید افکاری قهرمان کشتی که در احکام قضاییه به‌خاطر شرکت در تظاهرات به دو بار اعدام محکوم شده، از ساعت ۲۱ پنجشنبه۱۳ شهریور  توسط ماموران حکومتی در زندان شیراز از بندی که در آن محبوس بوده خارج شده و به بند امنیتی عبرت زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده است. تا ارتباط او با بستگان و بیرون زندان کاملاً قطع باشد و امکان هیچگونه واکنشی نداشته باشد .