روز یکشنبه ۱۶ شهریور جمع زیادی از کارکنان مخابرات روستایی که از پانزده استان از جمله خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قزوین، گیلان، همدان، خوزستان، لرستان و  هرمزگان بودند در مقابل مجلس رژیم، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

یکشنبه ۱۶ شهریور جمع زیادی از کارکنان مخابرات روستایی از پانزده استان از جمله خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قزوین، گیلان، همدان، خوزستان، لرستان و  هرمزگان در مقابل مجلس رژیم، تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان خواستار رسیدگی به وضعیت حقوق و مزایای خود برای همسان سازی و رفع تبعیض شدند.
قابل ذکر است که مهم‌ترین خواسته این کارکنان رفع تبعیض مزدی در مخابرات است و مطالبات آنها در چهار محور خلاصه می‌شود:
مطالبه اول پایبندی مخابرات به توافقنامه ۹۸/۲/۳ است؛ این توافقنامه با حضور نمایندگان مجلس رژیم بین کارگران و مخابرات تنظیم شد.
مطالبه دوم، رفع تبعیض در پرداخت حقوق، مزایا و رفاه بین کارگران مخابرات روستایی و کارکنان مخابرات شهری است که خواسته‌ی بسیار مهمی است؛ این خواسته عرف کارگاه است و محمل قانونی دارد.
مطالبه سوم،‌ انعقاد قرارداد دائم با تعدادی از این قشر زحمتکش مخابرات روستایی است که هنوز قرارداد با آنها منعقد نشده درحالیکه قرارداد دائم، آرای حل اختلاف و دیوان عدالت است.
مطالبه چهارم،‌ خواستار  واریز بیمه معوقه تعدادی از پرسنل، مربوط به قبل و بعد سال ۸۸ میباشد.