استمرار تجمعات اعتراضی کارگران غیرنیشکری هفت‌تپه، کارگران شهرداری سربندر، سهامداران شرکت شهرخودرو، تجمع مربیان فنی و حرفه‌ای تهران

روز یکشنبه ۱۶ شهریور، هشتاد و چهارمین روز از اعتصاب و اعتراض کارگران هفت‌تپه به همراه تجمع کارگران اخراجی غیرنیشکری در مقابل استانداری خوزستان در اهواز و فرمانداری شوش در شهرستان شوش برگزار شد. کارگران اخراجی غیرنیشکری خواهان بازگشت به کار و تبدیل وضعیت قراردادی خود شدند.

همچنین امروز صبح، کارگران شهرداری سربندر مقابل اداره شهرداری شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در ادامه اعتراضات روز یکشنبه ۱۶شهریور، شماری از سهامداران و خریداران خودرو از شرکت شهرخودرو در اعتراض به باشگاه شهرخودرو، مقابل فدراسیون فوتبال تجمع اعتراضی برگزار کردند.
شایان ذکر است، شرکت شهرخودرو با سرمایه‌های خریداران و سهامداران اقدام به خرید تیم فوتبال کرده است. از طرف دیگر این شرکت نه سرمایه‌های سهامداران وخریداران را برمی‌گرداند و نه خودروهای خریداری شده متقاضیان را تحویل می‌دهد.

در تهران روز یکشنبه ۱۶شهریور، گروهی از مربیان فنی و حرفه‌ای در اعتراض به وضعیت استخدامی‌شان و پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود مقابل مجلس رژیم تجمع کردند.
شایان ذکر است  هشت سال پیش  قانونی را درخصوص تعیین ‌تکلیف وضعیت استخدامی آنها به تصویب رسیده و دو سال بعد نیز به تصویب هیات ‌وزیران رژیم رسیده اما هنوز اقدامی در راستای حل مشکل استخدامی آنها انجام نشده است.

روز شنبه ۱۵ شهریور ۹۹، کارکنان مجموعه فرهنگی، ورزشی برق منطقه‌ای کرمان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و بلاتکلیفی خود مقابل ساختمان اداری برق منطقه‌ای کرمان تجمع اعتراضی برگزار کردند.