تجمعات اعتراضی /دانشجویان دانشگاه تهران/ کارکنان شرکت خوارزمی بندر/ پرسنل حمل و نقل شرکت هواپیمایی هما و والدین دانش‌آموزان در سمنان

روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه، شماری از دانشجویان دانشگاه‌ تهران در اعتراض به خصوصی ‌سازی‌ها و واگذاری‌های غیر اصولی،‌ مقابل ساختمان سازمان خصوصی‌سازی تجمع اعتراضی برپا کردند.
دانشجویان تجمع کننده با در دست داشتن پلاکاردهایی مبنی بر «دست مفسد اقتصادی را از هفت تپه کوتاه کنید خصوصی‌سازی رانتی، بلای جان تولید ملی/ تنها راه نجات هفت تپه، خلع ید اسدبیگی و خصوصی سازی رانتی، عامل بیکاری» خواستار برخورد با مفسدان اقتصادی شدند.
همچنین روز دوشنبه ۱۷شهریور، برخی والدین دانش‌آموزان سمنان در اعتراض به بازگشایی مدارس تجمع اعتراضی برگزار کردند.
روز یکشنبه ۱۶شهریور، بیش از یکصد نفر از کارکنان شرکت خوارزمی پتروشیمی در اعتراض به تصمیم هلدینگ خلیج فارس مبنی بر واگذاری و انتقال آنها به شرکت «عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر»  در مقابل این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار لغو این تصمیم و حفظ وضعیت شغلی خود شدند.
در ادامه اعتراضات روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه، شماری از پرسنل حمل و نقل شرکت هواپیمایی هما در اعتراض به پرداخت نشدن ۵ ماه حقوق ماهیانه در مقابل واحد حمل و نقل این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.