دوشنبه شب ۲۴ شهریورماه، زنان زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین مورد تهاجم سه مزدور اجیرشده قرار گرفتند.

۳ زن اجیرشده توسط رئیس زندان به نامهای زینت سرطانی، زینب قنبرنژاد و نرگس امیرعلی، در بند ۶ زندان قرچک با فلاسکهای آبجوش به زندانیان سیاسی فروغ تقی‌پور و پرستو معینی حمله‌ور شدند.
سایر زنان زندانی به دفاع از این دو زندانی سیاسی برخاستند و مانع ریختن آبجوش روی سر این دو شدند که متأسفانه آب جوش روی پای سایر زندانیان ریخت و آنان را سوزاند.
این اجیرشدگان طرح رئیس زندان علیه زندانیان زن سیاسی را پیش می‌برند.
طی هفته‌های گذشته نیز خبرهایی از تهدید خانم زهرا صفایی و دخترش پرستو معینی توسط همین مأموران اجیرشده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
در تحول دیگری، خبرها از درون زندان تهران بزرگ حاکی است که عوامل و کارگزاران رژیم در این زندان، پس از اعدام نوید افکاری، زندانیان سیاسی در تیپ ۵ این زندان را تهدید به مرگ کرده و به آنها گفته‌اند:
«دیدید که این همه رسانه‌ایی و بین‌المللی کردن خبر اعدام نوید، تأثیری نداشت و ما هر کس را بخواهیم اعدام می‌کنیم»