فراخوان به اقدام فوری جامعه بین المللی برای نجات جان زندانیان زیر اعدام
رییسی سردژخیم قضاییه: جو سازیها نباید و نمی‌تواند روی نظر قاضی تاثیر بگذارد

رژیم ضد بشری آخوندی در وحشت از استقبال گسترده جوانان از مجاهدین و مقاومت ایران و برای ایجاد جو رعب و وحشت و جلوگیری از بالاگرفتن خیزش‌های مردمی، شماری از هواداران مجاهدین را در روزهای اخیر در بیدادگاه زندان اوین تحت عنوان آخوند ساخته ”محارب” محكوم كرده و در معرض اعدام قرار دارند.
 
پیش از این نیز شماری از زندانیان سیاسی توسط دژخیمان قضاییه رژیم محكوم به اعدام شده‌اند و حكم اعدام برخی از آنها به تایید دیوان عالی آخوندها نیز رسیده و در انتظار اعدام بسر می‌برند.

در همین حال روز گذشته ابراهیم رییسی سردژخیم قضاییه آخوندها در عكس العمل به محكومیت و انزجار گسترده بین المللی ازاعدام جنایتكارانه نوید افكاری گفت: «قضات عدالتخواه و حق‌جو که خود را در مقابل خدای متعال می‌بینند، بر اساس قانون و شرع حکم می‌دهند. جو سازیها نباید و نمی‌تواند روی نظر قاضی تاثیر بگذارد».  

علی باقری معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه نیز با اشاره به تظاهرات گسترده ایرانیان در خارج كشور در اعتراض به اعدام نوید افكاری گفت: «از کسانی که دستشان تا مرفق به خون ملت ایران آغشته است همین انتظار می‌رود که در پایتخت کشور‌های اروپایی فریاد بزنند ”قاتل راهت ادامه دارد”، ولی تعجب افکارعمومی این است که چرا اروپایی‌ها اجازه می‌دهند تا تروریست‌ها تحت پوشش حقوق بشر آزادانه فعالیت و از قتل و کشتار حمایت کنند»!

وی با اشاره به توییت سفیر آلمان در ارتباط با اعدام نوید افكاری گفت: «اگر از انصاف، حق و عدل بویی نبرده‌اند، لااقل ادب دیپلماتیک را رعایت کرده و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوند».

مقاومت ایران با تاكید بر اینكه فاشیسم دینی حاكم بر ایران، در وحشت از بحران فراگیر سرنگونی، به اعدام زندانیان قیام روی آورده است، شورای امنیت، دبیركل، شورای حقوق بشر و كمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق بشر و همچنین اتحادیه اروپا و كشورهای عضو را به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان در معرض اعدام در اوین و دیگر زندان‌های كشور فرا می‌خواند و بار دیگر بر ضرورت بازدید هیأت بین المللی از زندان‌های ایران و دیدار با زندانیان قیام به منظور جلوگیری از اعدام‌های بعدی تاكید می‌كند.


دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۵ شهریور ۱۳۹۸ (۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰)