هجوم گارد ویژه به بند سیاسی زندان ارومیه و اعتصاب ٤٥ زندانیان سیاسی

ظهر امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ۹۹، گارد ویژه زندان ارومیه به بند سیاسی این زندان هجوم و علاوه بر ضرب و شتم چندین زندانی اقدام به شکستن یخچال و تلویزیون بند کرده‌اند و زندانیان سیاسی نیز در مقابل دست به اعتصاب زده‌اند.

زندانیان بند سیاسی زندان ارومیه صبح امروز سه شنبه ٢٥ شهریور٩٩، به نشانه اعتراص به وضعیت نامناسب بند، قطعی مداوم برق و قطع روزانه چند ساعت آب زندان، از گرفتن غذا خودداری کرده‌اند و نوری معاون مالی زندان به زندانیان قول داده که ١٠ روز دیگر یا به بند جدید منتقل می‌شوند و یا خواسته‌های آنها اجرا خواهد شد.
به گفته یکی از زندانیان، پس از خروج نوری نیروهای گارد ویژه در ورودی زندان را بسته و نیروهای گارد ویژه به همراه حفاظت اطلاعات به ریاست محمدی، بازرسی به ریاست آذرنیا و معاون و رئیس زندان به بند زندانیان سیاسی وارد و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.
نیروهای گارد ویژه با باتوم چندین زندانی را مورد ضرب و شتم قرار داده و تلویزیون و یخچال بند را شکسته و کتاب های بند مذهبی‌ها از جمله کتاب‌های قرآن را به زمین ریخته‌اند که این کار با واکنش زندانیان روبرو شده است.
پس از هجوم نیروهای گارد ویژه به بند سیاسی تمامی زندانیان محبوس در این بند که ٤٥ نفر می‌باشند دست به اعتصاب غذا زده و نهار خود را به زمین ریخته‌اند و نیروهای گارد ویژه در داخل سالن مستقر هستند و هر بار می‌خواهند یکی از زندانیان را با خود ببرند که با مقاومت دیگر زندانیان روبرو می‌شوند.