ژان اسلبورن وزیر خارجه لوکزامبورگ درباره اعدام نوید افکاری قهرمان ملی قیام در برابر نظام آخوندی روز ۲۵شهریور طی بیانیه‌یی گفت: «به قویترین صورت اعدام نوید افکاری در ۱۲سپتامبر را محکوم می‌کنم و بر آزادی بیان و تجمعات تأکید می‌کنم . . ».

بیانیه ژان اسلبورن در مورد اعدام نوید افکاری در سایت وزارت‌خارجه لوکزامبورگ، ۱۵سپتامبر۲۰۲۰: «من به قویترین وجه اعدام نوید افکاری در ایران در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ را محکوم می‌کنم. می‌خواهم تعهدمان را به آزادی بیان و آزادی تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز و نیز حق برخوردار بودن هر کس از محاکمه‌ای منصافانه را تکرار کنم. لوکزامبورگ به مانند شرکای خود در اتحادیه اروپا بدون استثناء مخالف مجازات اعدام در هر مکان و تحت هر شرایط می‌باشد. مجازات اعدام مجازاتی بیرحمانه، غیرعادلانه و ضدبشری است که هیچ شکلی از بازدارندگی را ارائه نمی‌کند و ناکامی‌های عدالت را غیرقابل جبران می‌کند. لوکزامبورگ از تمامی کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را اجرا می‌کنند، به ایجاد مهلت قانونی (توقف موقت) با این نظرگاه که به‌طور کامل لغو شود، فرا می‌خواند . هدف ما هم‌چنان امحاء جهانی آن است».