کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری مسیحی بلژیک  Acv-Csc ؛ بزرگترین فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مسیحی بلژیک، از اعتصاب کارگران نفت و گاز و پتروشیمی در ایران؛ حمایت کرد.

رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری مسیحی بلژیک Acv-Csc، روز یکشنبه ۱۳سپتامبر ۲۰۲۰/ ۲۳ شهریور ۹۹ نامه‌ای در حمایت از انجمن دفاع از کارگران ایران ( ای دی آی دبلیو) به شرح زیر ارسال کرد؛


اتحادیه کارگری مسیحیان بلژیک
دپارتمان اروپايی و بین المللی            خطاب به: انجمن دفاع از کارگران ایرانی


کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری مسیحی بلژیک Acv-Csc حمایت خود را نسبت به مبارزه کارگران ایران که به‌ منظور کار و حقوق اتحادیه‌ای بهتر در کشورشان می‌باشد، اعلام می‌کند؛ دولت ایران می‌بایست کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار ILO را که مورد قبول جامعه جهانی است از جمله اصول پایه‌ای و اعلامیه سازمان بین‌المللی کار ILO در سال (۱۹۸۸ میلادی)را مورد احترام قرار دهد.
حتی در شرایط بحرانهایی مانند پاندمی ویروس کرونا، دولت ایران باید شرایط پایه‌ای حفاظت از کارگران و خانواده‌هایشان را تضمین نماید. طی پاندمی کرونا، تضمین سلامت و امنیت شغلی تمامی کارگران باید در اولویت نخست کارفرمایان و دولت باشد.
کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری مسیحی بلژیک Acv-Csc، آرزومند است که کارگران سایت‌ها و بخش‌های مختلف که در حال اعتصاب می‌باشند، در نبردشان پیروزی‌های بسیار درخشانی بدست بیاورند.
بیشترین احترامات،
مارک لییمانز Marc Leemans
رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری مسیحی بلژیک Acv-Csc(ایالتهای هلندی و فرانسوی زبان).


   کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری مسیحی بلژیک  Acv-Csc در سال ۱۸۸۶ تاسیس شد و اکنون،  بزرگترین اتحادیه صنفی بلژیک می‌باشد که با بیش از صد و سی سال قدمت و با بیش از ۷/۱ میلیون عضو و در بیش از ۲۲ فدراسیون منطقه‌ای و ۱۶ اتحادیه ایالتی در بسیاری از رشته‌های صنعتی و تجاری، گسترده بوده و بیش از ۱۶٪ از جمعیت این کشور را تحت پوشش خود دارد. این کنفدراسیون در ارتباط ارگانیک با ITUC, ETUC, TUAC می‌باشد.
مجموعه فعالیتهای این کنفدراسیون در ۱۹۱۲ توانست، دولت وقت را موظف به پذیرش و برسمیت شناختن برخی از حقوق کارگران از جمله موارد زیر نماید: پنج روز کار۴۰ ساعت در هفته، چهارهفته تعطیلات، تعیین حداقل دستمزدها، اعطای مزایای بیمه بیکاری و بیمه بیماری، حق رأی جهانی و تجمعات کارگران.