مایکل روبین اعتقاد دارد که خامنه‌ای با کشتن نوید افکاری «حکم اعدام جمهوری اسلامی» را امضا کرد.

یک پژوهشگر و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مؤسسه «آمریکن اینترپرایز» به نام مایکل روبین نوشت که خامنه‌ای با اعدام نوید افکاری حکم اعدام حکومتش را امضا کرد. مایکل روبین تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه در اندیشکده آمریکن اینترپرایز است.
اعدام برای حکومت خامنه‌ای گران تمام خواهد شد
او در این یادداشت با اشاره به اعدام هزاران زندانی سیاسی به دست رژیم ایران در سال ۱۳۶۷ و اعدام ده‌ها هزار زندانی و مخالف می‌نویسد: در طول چهل و یک سال حیات رژیم، هرچند شمار کشته ‌شده‌ها با توجه به گستردگی موارد نقض حقوق بشر در ایران بسیار زیاد است اما اعدام نوید افکاری برای حکومت بسیار گران تمام خواهد شد.
مایکل روبین می‌گوید، حکومت ایران نیز مانند دیگر حکومت‌های ارتجاعی، افرادی را که نگاه بین‌المللی دارند پس می‌زند و ادعای مشروعیت خود را بر حمایت طبقه تهیدست و کارگر بنا می‌کند. او می‌افزاید: «اما اعدام افکاری نشان می‌دهد [که رژیم] از تلاش برای راه یافتن به قلب و اندیشه پایگاه اصلی خود [طبقه تهیدست و کارگر] دست برداشته و بر قساوت تکیه کرده است.»
به اعتقاد این پژوهشگر اعدام نوید افکاری در سطح بین‌المللی نیز تبعات دیگری در حوزه‌هایی همچون ورزش نیز در پی خواهد داشت. او می‌گوید که اعدام یک ورزشکار قهرمان چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و پس از پایان شیوع کرونا می‌تواند منجر به محرومیت ایران از مجامع بین‌المللی شود.
روبین می نویسد: بسیاری از دیپلمات‌ها و سیاستمداران اروپایی و آمریکایی معتقد بودند، اصلاح‌طلبان ایران می‌توانند کشور را تغییر دهند؛ اما اعدام افکاری بر این تفکر خط بطلان کشید.
او با اشاره به واهمه حکومت از «مردم ایران و هر قهرمان زنده‌ای که ممکن است مردم را کنار هم جمع کند» می‌گوید که «نسل بعد رهبران ایران ممکن است از داخل زندان‌های جمهوری اسلامی برخیزد.»
نویسنده در پایان این مطلب اعدام نوید افکاری را نشان‌دهنده ضعف و وحشت و انزوای رهبران ایران می‌داند و می‌نویسد: «مورخان به روز اعدام نوید افکاری، به عنوان روزی که خامنه‌‌ای به امید برای اصلاحات پایان داد و به جای آن، حکم اعدام جمهوری اسلامی را امضا کرد، خواهند نگریست.»