ماکزیمیلیان کلین نماینده سیاست بین المللی ورزش در سازمان ورزشکاران آلمان Athleten Deutschland درسایت اراند دی رینگز     around the rings در۱۵سپتامبر ۲۰۲۰ گفت:

کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون بین‌المللی ورزش باید رژیم ایران را از سیستم‌های ورزشی بین المللی به فوریت اخراج کنند. این بی عملی کمیته بین‌المللی المپیک غیر قابل قبول است.
به ورزشکاران ایرانی باید اجازه مسابقه تحت پرچمی بیطرف داده شود و باید حفاظت شوند.
 تحریم‌ها باید علیه رژیم و رهبری سیاسی آن باشند. کمیته المپیک ایران نیز باید توسط کمیته بین المللی المپیک تعلیق شود».
ورزشکاران آلمان Athleten Deutschland از موضع اتحادیه اروپا و دولت فدرال آلمان که قویاً اعدام نوید افکاری را محکوم کردند، استقبال می‌کنند. اکنون این برعهده سیاست است که رویکردی عاقلانه نسبت به ایران با توجه به تحولات اخیر داشته باشد.