رسانه‌های حکومتی درباره کسادی فضاحت‌بار نمایش اتنخابات: کاهش بی‌سابقه، قهر با صندوق آرا

فضیحت کسادی نمایش انتخابات از سوی رسانه‌ها و مهره‌های رژیم بعنوان قهر با صندوق آرا، کمترین مشارکت، بی‌سابقه در ۴۰سال گذشته توصیف شده و نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری در خرداد آینده را از این‌هم کسادتر پیش‌بینی کردند.

شادمهر، عضو مجلس ارتجاع درجلسه روز چهارشنبه ۲۶ شهریور گفت:‌انتخابات یازدهم با کمترین مشارکت مردمی پیامی داشت و آن این‌که مردم با صندوق‌های رأی قهر کرده بودند؛ نارضایتی عمومی در اثر بی‌خاصیتی برخی نمایندگان و بی‌عرضگی برخی از مسئولان بوده است.

روزنامه حکومتی آرمان نوشت: در انتخابات میان‌دوره‌ای کرج تنها ۲درصد واجدان شرایط مشارکت کردند.

این روزنامه در مطلب دیگری با اشاره به شرکت اندک رای‌دهندگان نوشت: این میزان از کاهش مشارکت و به تبعش افزایش گسل بین ملت و مسئولان در طول ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه است. آستانه تحمل جامعه به واسطه انبوهی از معضلات معیشتی در کنار نبود آزادی‌های مدنی و اجتماعی و چالش‌های دیگر در حال پر شدن است.

آخوند ناصر قوامی رئیس پیشین کمیسیون قضایی در مجلس ارتجاع نیز هشدار داد: با توجه به شرایط موجود در جامعه و نارضایتی‌های به‌وجودآمده اگر شرایط به همین صورت باشد در انتخابات پیش‌رو نیز همچون انتخابات ۹۸ شاهد مشارکت بسیار پایین‌تر مردم در انتخابات باشیم.

درباره فضاحت نمایش انتخابات میاندوره ای مجلس ارتجاع روزنامه حکومتی مردم سالاری نیز در سرمقاله خود نوشت: برای جلوگیری از گسست و فروپاشی اجتماعی (باید) واقع گرا باشیم. میزان استقبال مردم در انتخابات میاندوره‌ای نشان می‌دهد رویه‌های ثابتی فراتر از قوه مجریه و قوه مقننه وجود دارد و مجلس قدرت تغییر شرایط را نداشته و نخواهد داشت. پیامد گسترش این باور در بین مردم، در مشارکت بسیار پایین در انتخابات میاندوره‌ای جمعه گذشته بود.

در همین حال، سعید حجاریان از مهره‌های باند مغلوب به خطر قیام در دوره نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری رژیم در خرداد ماه آینده هشدار داد و نوشت: ممکن است در بزنگاه انتخابات برخی هرج و مرج های بخشی و منطقه ای پدید آید. مانند انباشت مطالبات معوقه دیماه ۱۳۹۶ با آنچه در آبان ماه ۱۳۹۸ رخ داد. در نتیجه بنا به عادت مألوف، میان طرفداران نظام از یک سو، و مردم معترض و مستأصل و جان بر کف درگیری پدید می‌آید.