جمعی از حامیان مقاومت در مالمو(سوئد)، با برگزاری تظاهرات ضمن محکوم کردن نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران خواهان تحریم تسلیحاتی رژیم آخوندی از سوی جامع ملل شدند.

 

 تظاهرات در سوئد - مالمو- فراخوان به تحریم‌ تسلیحاتی رژیم آخوندی

تظاهرات در سوئد - مالمو- فراخوان به تحریم‌ تسلیحاتی رژیم آخوندی