مسعود رجوی: سرانجام خلیفه ارتجاع به «برکات» کرونا، مانند «برکات» جنگ ضدمیهنی برای رژیم ولایت فقیه مُقِـر آمد.

 

خامنه‌ای ۳۱ شهریور ۹۹: جنگ به‌طور طبیعی یک پدیده سهمگین و خشن هست اما برای ما از این پدیده سهمگین و خشن ۸ ساله، این برکاتی که من حالا چند تای آنرا شمردم برای ما حاصل شد و بیش از اینها است. یعنی ما از جنگ بشارت به‌دست آوردیم، پیشرفت به‌دست آوردیم، طراوت به‌دست آوردیم. آورده برای ما داشت......بحث مدفعان حرم هم که من یک اشاره یی کردم جزو بحثهای حیرت انگیز زمان ماست که حادثه بسیار مهمی است در یک صف واحد رزمنده سوری و لبنانی و عراقی و ایرانی و افغانی، همه در کنار هم برای یک هدف، حرکت می کنند این چیز عجیبی است این جزو پدیده های بزرگ زمان ماست و این البته از همان برکات دفاع مقدس است......